Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương”

Thứ Tư, 19/04/2023 | 16:15

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu mới đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đánh giá công tác PCTNTC của Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Từ đó, về cơ bản, Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: N.Q

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VẶT

Theo báo cáo của BCĐ PCTNTC tỉnh, Bạc Liêu luôn chú trọng quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương; theo đó đã tổ chức 1.170 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTNTC, với hơn 118.970 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác PCTNTC của tỉnh. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh cũng đã ban hành 42 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo. Hướng tới sẽ xây dựng Đề án phòng, chống tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh.

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đã có 31/31 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 168/168 cơ quan, đơn vị cấp huyện, 64/64 xã, phường, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng, Nhà nước. Có 4.156/4.156 người có chức vụ, quyền hạn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Tỉnh tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch đối với 10 trường hợp thuộc 4 cơ quan, đơn vị, kết quả không có sai phạm.

Đối với  hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực và thực hiện cơ chế phối hợp xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến, định hướng giải quyết đối với 2 vụ việc do Thanh tra tỉnh chuyển sang Cơ quan điều tra. Thường trực BCĐ, BCĐ PCTNTC tỉnh họp cho ý kiến đối với 1 đơn tố cáo và 3 vụ án, thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo 3 vụ án, 2 nhiệm vụ, bổ sung 1 vụ án vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, BCĐ PCTNTC tỉnh và BCĐ cải cách tư pháp tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Song song đó, các cấp ủy đảng đã tiến hành tự kiểm tra 586 tổ chức đảng và 301 đảng viên, kết quả chưa phát hiện vi phạm tham nhũng, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 33 đảng viên, tiếp nhận và xử lý 144 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến 175 cán bộ, đảng viên. BCĐ PCTNTC tỉnh tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, tố cáo, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 4 đơn, lưu theo dõi 7 đơn.

KHÔNG DÁM PHÊ BÌNH, GÓP Ý CŨNG LÀ TIÊU CỰC

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ PCTNTC tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá BCĐ PCTNTC tỉnh từ khi thành lập (tháng 7/2022) đã hoạt động bài bản, đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Công tác PCTNTC của tỉnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, về cơ bản, Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Bạc Liêu tổ chức quán triệt giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết hợp với những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023. Tỉnh cần có giải pháp cụ thể gắn với thời hạn rõ ràng khắc phục, nâng cao thực chất kết quả đấu tranh PCTNTC. Trong PCTNTC, chú ý khía cạnh tiêu cực. Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, không dám làm, đùn đẩy công việc, cấp trên không dám phê bình cấp dưới, cấp dưới không dám góp ý với cấp trên cũng là tiêu cực.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí đề nghị cơ quan này phối hợp với BCĐ, trực tiếp là Cơ quan Thường trực BCĐ thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.