Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tất cả nguồn lực xây dựng huyện Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững

Thứ Sáu, 07/08/2020 | 15:50

Với tinh thần Đoàn kết - Kỷ cương - Khát vọng - Đột phá - Phát triển và tập trung trí tuệ, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Xây dựng huyện phát triển khá của tỉnh và trở thành thị xã

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong 5 năm tới, Đảng bộ huyện Hòa Bình sẽ tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu trên các lĩnh vực với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp ngang tầm với nhiệm vụ; phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phát huy triệt để nội lực, thu hút tối đa ngoại lực, đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu xây dựng Hòa Bình trở thành huyện phát triển khá của tỉnh và trở thành thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Dương Thành Trung gợi mở một số nhiệm vụ để đại hội thảo luận và quyết định: Đảng bộ cần tiếp tục coi trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); chú trọng xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị, phấn đấu trở thành thị xã; phát huy tốt tiềm năng và tăng cường liên kết phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: C.K

5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án động lực trên địa bàn huyện, trọng tâm là dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gồm: điện gió, điện mặt trời, điện khí. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng huyện trở thành thị xã.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả đột phá trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện ngang tầm nhiệm vụ.

Ngoài ra, Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá để phát triển: Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; xây dựng Hòa Bình trở thành huyện trọng điểm về nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (hạ tầng giao thông, thủy lợi), công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các dự án nâng cấp đô thị. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho rằng, sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang trong huyện với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, khát vọng, đột phá, phát triển; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tất cả nguồn lực xây dựng huyện Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp, xây dựng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để Nghị quyết Đại hội thật sự đi vào cuộc sống, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đặc biệt là quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện làm chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

XUÂN THƯỞNG

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

thành công tốt đẹp!

Sau hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, chiều 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng cùng 270 đại biểu đại diện cho  2.804 đảng viên của 24 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ (ảnh 1, 2).

Nhân dịp về dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Thành Trung đã tặng Đảng bộ huyện Hòa Bình bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh 3).

Trong hai ngày làm việc, đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí (ảnh 4, 5, 6). Ban Chấp hành khóa mới đã họp bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu đồng chí Hồ Thanh Thủy tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy (ảnh 7); bầu 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện gồm 22 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh 8).

 Châu Khánh (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.