Tiêu điểm

Tập trung làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 15:43

Thời gian qua, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững tỉnh nhà.

Thanh niên huyện Phước Long với mô hình “Tuyến đường xanh không rác”.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Một trong những công tác được ngành TN-MT tập trung làm tốt trong thời gian qua chính là tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về TN-MT bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Theo đó, Sở TN-MT đã tổ chức lồng ghép, kết hợp triển khai phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành TN-MT thông qua các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song đó, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động Vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới 5/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và tổ chức tập huấn tuyên truyền công tác BVMT năm 2022 được 18 lớp với hơn 1.267 đại biểu là công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở và các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình, hộ nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đặc biệt, phối hợp với Báo Bạc Liêu tổ chức chuyên trang TN-MT hằng tháng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Phòng TN-MT cấp huyện thực hiện 10 chuyên mục TN-MT; phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức 1 lớp tập huấn triển khai Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức lớp tập huấn Sổ tay tài nguyên nước dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu; hỗ trợ kinh phí cho các ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền và thực hiện mô hình BVMT, với tổng số tiền trên 455 triệu đồng.

Mặt khác, Sở TN-MT cũng tổ chức biên tập và đăng trên 180 tin, bài, thông báo và văn bản chỉ đạo lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; phát hành các bản tin TN-MT và tuyên truyền, phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh về TN-MT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ TN-MT trong cộng đồng xã hội...

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở TN-MT còn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác BVMT trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN-MT, góp phần từng bước BVMT gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ngoài ra, Sở TN-MT còn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong công tác quản lý, BVMT tại các công ty, xí nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về môi trường; công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng theo quy định…

Thu gom rác thải ở khu dân cư trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: Lư Trung

GẶP KHÓ TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI

Công tác tuyên truyền và quản lý TN-MT tuy được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là một số nội dung của Luật BVMT năm 2020 chưa ban hành và hướng dẫn cụ thể. Chẳng hạn như chưa có quy định khoảng cách an toàn về môi trường (theo quy định khoản 2 Điều 53 Luật BVMT năm 2020); chưa có hướng dẫn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp đối với công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải (theo khoản 3 Điều 53 Luật BVMT năm 2020); chưa có hướng dẫn phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt (theo quy định khoản 2 Điều 75 Luật BVMT) nhưng lộ trình thực hiện việc phân loại chậm nhất là ngày 31/12/2024 (theo quy định khoản 7 Điều 79 Luật BVMT năm 2020).

Cùng với đó, Bạc Liêu được Tổng cục Môi trường chọn là một trong những địa phương thí điểm mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn, nhưng dự án vẫn chưa được đánh giá hiệu quả của mô hình để tỉnh nhân rộng triển khai thực hiện. Vì vậy, việc triển khai thực hiện sẽ gặp khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như, đối với mô hình thí điểm, cơ quan nhà nước dùng ngân sách để hỗ trợ thùng phân loại rác cho các hộ dân, nhưng nếu triển khai rộng rãi thì nguồn kinh phí này rất lớn, ngân sách tỉnh sẽ không đảm bảo, còn vận động người dân tự trang bị thùng phân loại rác thì rất khó khả thi.

Một khó khăn nữa là việc theo dõi, giám sát, hướng dẫn cho người dân biết cách phân loại rác cần phải thành lập tổ hoặc đội để có trách nhiệm nhắc nhở người dân phân loại rác đúng quy định. Kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tổ, đội này cũng phát sinh khá lớn trong khi kinh phí của tỉnh rất hạn hẹp.

Mặt khác, trường hợp người dân không tự phân loại rác thì đơn vị thu gom có quyền từ chối theo quy định và trường hợp đơn vị thu gom không phân loại thì đơn vị xử lý có quyền từ chối tiếp nhận. Điều này sẽ dẫn đến rác thải không được thu gom, gây ứ đọng, ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói, hiện nay tỉnh chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung và chưa tiếp cận được công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tiên tiến để áp dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn không đáp ứng đủ điều kiện để xe thu gom rác đến thu gom…

Đáng quan tâm hơn nữa là tình trạng các hộ nuôi tôm siêu thâm canh chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải và chất thải mặc dù Sở TN-MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 34 quy định phân cấp quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, đã cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT các cấp, nhất là UBND cấp xã theo khoản 3 Điều 168 Luật BVMT nhưng việc triển khai còn chưa đồng bộ…

PHAN THANH

Để thực hiện tốt công tác quản lý TN-MT, Sở TN-MT Bạc Liêu kiến nghị Bộ TN-MT một số nội dung sau:

Sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và kho tàng.

Ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở cho việc xây dựng mức thu phí BVMT đối với chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ và hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; ban hành quy định, quy chế về ứng phó sự cố môi trường.

Hướng dẫn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp đối với công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Công văn 3860 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt trách nhiệm công tác BVMT trong hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh) trên địa bàn tỉnh theo phân công tại Công văn 2525 và Quyết định 34 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.