Tiêu điểm

Lan tỏa những phong trào thi đua từ cơ sở

Thứ Tư, 29/12/2021 | 17:40

Qua 1 năm thực hiện các phong trào thi đua, tỉnh Bạc Liêu đã đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Trên cơ sở đó, năm 2022, tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu để tiếp tục làm lan tỏa các phong trào thi đua từ cơ sở nhằm khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương.

Nâng chất các phong trào thi đua

Năm 2021, Bạc Liêu đã hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ và tỉnh phát động. Điển hình là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; đợt thi đua cao điểm tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh… Từ các phong trào thi đua này đã tìm ra những tấm gương điển hình tiên tiến, những phần việc tiêu biểu, có ý nghĩa. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, vẫn tỏa sáng rất nhiều gương điển hình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, người dân với những phần việc thiết thực chung tay phòng, chống dịch.

Ra quân mở đợt cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Nhìn chung, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; chỉ tiêu cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Việc triển khai và quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) được thực hiện thường xuyên, sâu rộng đến toàn thể cán bộ và người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, công chức, viên chức với số lượng ngày càng nhiều hơn.

Phương hướng, giải pháp năm 2022

Năm 2022, Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác TĐ-KT; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể việc áp dụng các quy định về công tác TĐ-KT. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Trong đó, chú trọng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực, đặc biệt là những người trực tiếp lao động sản xuất, những tấm gương ở cơ sở để tri ân và khuyến khích thi đua. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ TĐ-KT đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên cơ sở tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐ-KT.

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng được thực hiện đồng bộ và có sức lan tỏa rộng, Hội đồng TĐ-KT tỉnh đề nghị lãnh đạo, các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa công tác TĐ-KT của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác TĐ-KT; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đồng thời, phê bình, góp ý những nơi chưa làm tốt để các cơ quan, đơn vị khác học tập và rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phát hiện các gương điển hình, mô hình mới, đề xuất khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Có như vậy mới nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác TĐ-KT, góp phần lan tỏa thêm nhiều mô hình, gương thi đua từ cơ sở.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.