Tiêu điểm

Hướng đến làm tốt công tác quy hoạch và trật tự xây dựng

Thứ Sáu, 26/11/2021 | 16:19

Thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) và quản lý trật tự xây dựng (TTXD), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 105 để thực hiện chỉ thị này. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong quản lý TTXD.

Xây dựng công trình đúng quy hoạch sẽ góp phần đảm bảo kiến trúc và mỹ quan đô thị. Trong ảnh: Xây dựng nhà tại Khu dân cư Tràng An (Phường 7) và trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM

Bạc Liêu đã và đang triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) bằng việc chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác QHXD và quản lý TTXD, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về QHXD, quản lý TTXD và quản lý đất đai. Cũng như nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QHXD và quản lý TTXD, quản lý đất đai…

Kế hoạch 105 của UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải căn cứ vào quy định pháp luật và tình hình thực tiễn để đề ra các giải pháp thiết thực mang tính khả thi, đồng bộ, khoa học, nhằm chấn chỉnh công tác QHXD, quản lý TTXD và quản lý đất đai. Mọi công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (trừ công trình bí mật nhà nước). Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, việc xử lý công trình vi phạm TTXD phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân cùng tham gia giám sát. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý QHXD, quản lý TTXD và quản lý đất đai nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý, hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật hiện hành…

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Một trong những nội dung quan trọng được Kế hoạch 105 yêu cầu thực hiện tốt là phải tập trung chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh tiến độ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, quản lý QHXD. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị, phát triển đất ở khu dân cư bảo đảm đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

Cùng với đó là khẩn trương thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia. Bố trí nguồn vốn đầu tư công cho công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch do cấp tỉnh phê duyệt. Nâng cao chất lượng QHXD từ bước lập, thẩm định, phê duyệt đến bước triển khai thực hiện QHXD. Trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khách quan của xã hội. Tăng cường sự giám sát của Nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong công tác phát triển đô thị. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ QHXD làm mất tính đồng bộ, không đảm bảo mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị. Kịp thời công bố, công khai quy hoạch và cắm mốc giới tại thực địa và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư…

Với những chỉ đạo quan trọng này, sẽ góp phần tích cực vào công tác quản lý QHXD và TTXD. Qua đó, không ngừng phát triển hạ tầng, kiến trúc hiện đại phù hợp với quá trình đô thị hóa và phục vụ tốt cho công tác thu hút, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội thế mạnh của tỉnh mà công tác QHXD và quản lý TTXD phải đi trước một bước.

NGUYỄN TẤN (Sở Xây dựng)

Tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Để thực hiện tốt Kế hoạch 105, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác rà soát quy hoạch chung đô thị theo định kỳ; đôn đốc, nhắc nhở các địa phương tập trung nguồn lực để nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo nội dung Quyết định 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ sung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết. Nghiên cứu thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo tính khả thi, hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện tốt việc cắm mốc giới và quản lý mốc giới QHXD theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý QHXD và quản lý TTXD đối với UBND cấp huyện, cấp xã. Trường hợp phát hiện công trình vi phạm nhưng UBND cấp huyện, cấp xã không xử lý thì Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển UBND cấp huyện, hoặc trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về QHXD và TTXD.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng cưỡng chế đối với những vụ việc vi phạm TTXD thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật…

K.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.