Tiêu điểm

Đẩy mạnh công tác quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng

Thứ Sáu, 24/05/2024 | 14:31

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-UBND (gọi tắt là QĐ 10). Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt quyết định này.

CẦN LÀM TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Một trong những nguyên tắc chung trong quản lý TTXD theo QĐ 10 là tất cả công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, hoặc khởi công xây dựng công trình cho đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các hành vi vi phạm TTXD phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm TTXD phải được tiếp nhận, kiểm tra, xử lý kịp thời và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm không chồng chéo, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quản lý TTXD phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, không để trường hợp vi phạm TTXD xảy ra trên địa bàn mà không phát hiện, xử lý kịp thời. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền thì áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các bước tiếp theo đúng quy định. Hành vi vi phạm và biện pháp xử lý TTXD được quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xây dựng công trình nhà đúng quy hoạch và được cấp giấy phép trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP

Để thực hiện tốt QĐ 10, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành chung công tác quản lý nhà nước về TTXD; nắm bắt tình hình TTXD, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức và người dân chấp hành quy định của pháp luật về TTXD trên địa bàn. Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện trách nhiệm quản lý TTXD theo phân cấp; đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD trên địa bàn khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, báo chí, hoặc phát hiện trong quá trình giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Song song đó, công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp trên Trang Thông tin điện tử của Sở và thông tin đến UBND cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý TTXD đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mở và vào sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình được phân cấp quản lý; sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công, kịp thời thông tin đến UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng để phối hợp quản lý.

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD đối với các công trình nằm trên địa bàn 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên; tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm TTXD theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý TTXD nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm TTXD trên địa bàn nhưng không xử lý hoặc không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp vượt thẩm quyền) hoặc có dấu hiệu dung túng bao che hành vi vi phạm…

TRẦN TÂM

Trách nhiệm của UBND cấp huyện về công tác quản lý TTXD

 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện. Đó là chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý TTXD và tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị được phân công quản lý TTXD thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về TTXD theo quy định.

Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật đất đai.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020) và Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý, chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp trên Trang Thông tin điện tử của UBND cấp huyện; thông tin nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện cấp đến UBND cấp xã nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư công khai nội dung giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng theo quy định tại Điều 55 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình quản lý TTXD trên địa bàn theo quy định hiện hành…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.