Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thứ Tư, 08/12/2021 | 16:13

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã xây dựng Chương trình hành động số 13 để thực hiện tốt chỉ thị này.

Vì sao gặp khó?

Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ngành tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, đã cơ bản đảm bảo cho việc thu hồi đất, giao đất để triển khai thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Thế nhưng, cùng với những kết quả đạt được, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện các dự án còn chậm và kéo dài. Công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm đất công, tái lấn chiếm đất đã được Nhà nước thu hồi còn thường xuyên xảy ra, chưa có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Một số trường hợp không bàn giao mặt bằng dù các yêu cầu, khiếu nại đã được giải quyết thỏa đáng đúng quy định pháp luật; còn nhiều đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân của những hạn chế và bất cập trên là do thực hiện quy hoạch đô thị chưa tốt, nhất là việc công bố quy hoạch và công bố công khai các dự án. Phương án thu hồi đất một số dự án chưa đảm bảo, khâu kiểm đếm, áp giá bồi thường còn nhiều sai sót. Việc bố trí tái định cư còn nhiều bất cập, có dự án chưa có đất tái định cư, hoặc chưa hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư đã triển khai thu hồi đất, dẫn đến vướng mắc kéo dài. Công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong dân còn thiếu tính chủ động, chưa phát huy hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị thiếu sâu sát đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và chủ đầu tư chưa chặt chẽ, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm…

Thi công dự án nâng cấp đô thị (ảnh trên) và lưới điện trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

MINH BẠCH HÓA CÁC DỰ ÁN

Với quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã xây dựng Chương trình hành động số 13 để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mục tiêu chung của Chương trình này là phát huy những yếu tố tích cực trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thúc đẩy nhanh các dự án để phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch hóa các dự án, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai để phát triển KT-XH gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I. 

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng trên, TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH. Đồng thời, xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là việc làm khó, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lợi ích của người dân. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành quyết liệt, chặt chẽ của chính quyền, sự vào cuộc có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân thấy được việc đầu tư phát triển dự án là nhu cầu tất yếu cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng sát dân, gần dân và với phương châm kiên trì, bền bỉ, liên tục, xuyên suốt trong quá trình thực hiện…

TÚ ANH

----------------------------------

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình hành động số 13 là tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành thành phố và cơ sở tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đưa nhiệm vụ này vào chương trình công tác, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện để triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn phường, xã thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và tham gia chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa bàn phụ trách. Đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện bị thu hồi đất phải là người tiêu biểu, đi đầu, làm gương cho quần chúng nhân dân và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là cán bộ trực tiếp đo đạc, kiểm đếm, lập phương án và bộ phận thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.