Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Tư, 10/07/2024 | 15:58

Một trong những công tác được cả Đảng bộ TP. Bạc Liêu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc.

UBND TP. Bạc Liêu tặng quà tết cho hộ Khmer nghèo ở xã Vĩnh Trạch Đông.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào

TP. Bạc Liêu hiện có hơn 159.900 nhân khẩu với 43.375 hộ. Trong đó, có 4.425 hộ Khmer, chiếm tỷ lệ 11,96%; 2.802 hộ dân tộc Hoa, chiếm tỷ lệ 7,84% và 17 hộ là DTTS khác, chiếm tỷ lệ 0,05%. Phần lớn đồng bào Khmer tập trung sinh sống ở các xã vùng ven như: Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành với các ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng rau màu, bắt nghêu, sò…

Thời gian qua, Đảng bộ, các ngành, địa phương luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào các DTTS thi đua lao động sản xuất và lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua nhiều chính sách hỗ trợ và các dự án phát triển sinh kế như: cho vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tổ chức các hội thi biểu diễn nghệ thuật, gắn phát triển du lịch với khai thác các giá trị từ các công trình kiến trúc nghệ thuật…

Điển hình trong công tác giảm nghèo, từ năm 2019 đến nay, TP. Bạc Liêu đã vận động Quỹ An sinh xã hội được hơn là 32,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng 34 căn nhà tình nghĩa (trong đó, hộ DTTS là 11 căn); xây dựng 383 căn nhà tình thương (trong đó, hộ DTTS là 268 căn). Ngoài ra, còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ đột xuất cho 479 hộ đồng bào DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tập trung nhiều ở Phường 3, xã Vĩnh Trạch Đông và xã Hiệp Thành, hầu hết đồng bào dân tộc Hoa sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán, một số ít trồng rau màu, cây ăn trái, có mức sống khá cao. Sống cộng cư với các dân tộc anh em, đồng bào người Hoa luôn chăm chỉ, cần cù lao động, luôn giúp đỡ lẫn nhau và không ngừng phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của mình thông qua các lễ hội dân gian…

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố, chính sách ĐĐK toàn dân tộc không ngừng được phát huy. Qua đó, đã ưu tiên đầu tư nhiều công trình cho phát triển kinh tế - xã hội ở nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc, nhất là phát huy vai trò tiên phong của các vị có uy tín trong cộng đồng, xây dựng nên khối ĐĐK bền chặt, vững chắc trong việc chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá gây mất đoàn kết và xuyên tạc. Đồng bào DTTS luôn nhận thức rõ và luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối ĐĐK toàn dân tộc. Cũng như, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Lễ hội dân gian của cộng đồng người Hoa ở TP. Bạc Liêu được bảo tồn và phát huy. Ảnh: K.T

Những bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào các DTTS cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc và vận dụng tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy khối ĐĐK toàn dân tộc và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; làm tốt công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời, khắc phục những hạn chế… thì nơi đó công tác dân tộc và chính sách dân tộc được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải quan tâm và chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có năng lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người DTTS thì các chính sách, chủ trương ấy sẽ tạo được lan tỏa, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng, làm theo từ đồng bào.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phát huy vai trò của Dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc, đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Có như vậy, lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên và hướng đến xây dựng khối ĐĐK vững chắc. Đồng thời, phải luôn chú trọng khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào các dân tộc để đồng bào tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, kịp thời phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Đặc biệt, phải tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo và tăng cường bồi dưỡng cán bộ là người DTTS làm công tác quản lý, khoa học - kỹ thuật... từng bước đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

KIẾT TƯỜNG

Mục tiêu từ nay đến năm 2029 của TP. Bạc Liêu là:

Phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) một cách toàn diện, nhanh và bền vững. Đẩy mạnh giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Nâng cao mức sống và trình độ dân trí của đồng bào dân tộc. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.