Nhịp sống đô thị

Phường Nhà Mát: Tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thứ Tư, 04/01/2023 | 15:52

Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhà Mát đã tích cực quán triệt, triển khai và phát động phong trào thi đua trên toàn địa bàn phường. Qua đó, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Các tổ chức đoàn thể và người dân phường Nhà Mát ra quân làm vệ sinh môi trường. Ảnh: T.A

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Sau khi quán triệt Chương trình số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết 02, Đảng ủy phường Nhà Mát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và xây dựng các văn bản cụ thể hóa Chương trình số 10. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại gắn với mục tiêu xây dựng phường du lịch văn minh.

Cùng với đó là thành lập các tổ, ban và các mô hình hay như: Tổ tuyên truyền vận động Nghị quyết 02; Tổ thực hiện trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường; Ban chỉ đạo xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; mô hình Chốt bảo vệ dân phố đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự mua bán tại Khu du lịch Quan âm Phật đài và Khu du lịch Nhà Mát… 

Có thể nói, qua triển khai Chương trình số 10, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều nghiêm túc thực hiện, người dân phấn khởi, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình số 10 và Nghị quyết 02. Từ đó, luôn đồng thuận, nhất trí và hưởng ứng, thể hiện qua việc thực hiện tốt 10 điều quy định nếp sống văn minh đô thị, thái độ giao tiếp, ứng xử ngày càng văn minh, lịch thiệp, hiếu khách. Các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, hộ dân tích cực chỉnh trang, cải tạo và hưởng ứng khá tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, khóm an toàn về an ninh trật tự; phong trào “Xây dựng phong cách người Bạc Liêu hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”; diện mạo đô thị của phường ngày càng chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc…

Đạt được kết quả quan trọng trên, trước hết là do Đảng ủy phường Nhà Mát đã tổ chức các hội nghị để triển khai, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, chỉ đạo các chi bộ tích cực triển khai, quán triệt trong đảng viên và theo chức năng, nhiệm vụ mà từng ngành, từng chi bộ có kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường xây dựng lịch ra quân, có nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm gắn với trách nhiệm nêu gương điển hình để Nhân dân làm theo.

Mặt khác, UBND phường Nhà Mát cũng đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường kết hợp công tác tuyên truyền với lịch ra quân hàng tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm xuống đường lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, nhằm tạo không khí thi đua và duy trì các phong trào thi đua phường văn minh, xanh - sạch - đẹp.

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 và Chương trình số 10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhà Mát sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đã được cụ thể hóa. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức trực quan, trực tiếp đến các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư và từng hộ gia đình. Cũng như chủ động phối hợp tuyên truyền trên báo, đài và các phương tiện truyền thông khác. Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ và các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội.

Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị tại các điểm chợ, các khu du lịch, duy trì lực lượng ở các chốt, lắp camera theo dõi, xử lý, không để tình trạng mua bán mất trật tự, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sắp xếp hợp lý, chấn chỉnh có hiệu quả tình trạng bán hàng rong, xe đẩy trái cây tại các tuyến đường, khu vực công cộng, các khu du lịch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15 và Chương trình số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu (khóa XII) thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại”. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết chương trình, kế hoạch để rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình…

THANH TÚ

Theo UBND TP. Bạc Liêu: Để góp phần cho tăng trưởng kinh tế năm 2023, TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đáp ứng các yêu cầu và phường, xã đảm bảo các yêu cầu quy định về tổ chức, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền phát triển mới hợp tác xã. Phối hợp với các ngành có liên quan đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã, nâng cao năng lực chuyên môn, được tạo điều kiện tiếp cận với kiến thức mới về khoa học - công nghệ, kinh doanh… và nhất là sản xuất theo chuỗi sản phẩm sạch, an toàn có liên kết bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và nguồn lực sẵn có của địa phương, nhằm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mạnh về số, vững về chất.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.