Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp Công đoàn học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

Thứ Tư, 15/11/2023 | 15:53

Trong những năm qua, bằng các giải pháp cụ thể, việc làm thiết thực, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của đoàn viên và người lao động (NLĐ), góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Khanh trao bằng khen cho công nhân, lao động tiêu biểu năm 2023.

Gắn với nhiệm vụ thực tiễn

Để cụ thể hóa Chỉ thị 05, Chỉ thị 06, các cấp Công đoàn đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, công văn, hướng dẫn với nội dung phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chẳng hạn như việc lựa chọn những vấn đề nổi cộm, hạn chế trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra những mục tiêu phải thực hiện kỳ được. Đó là 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động; 100% số doanh nghiệp nhà nước xây dựng, ban hành quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ; vận động được trên 75% đoàn viên, NLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động...

Trong quá trình học và làm theo Bác của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã xuất hiện hàng ngàn mô hình tốt, cách làm hay, nhiều sáng kiến, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong hoạt động công đoàn như: phong trào “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục; thực hiện “12 điều y đức” và các quy tắc ứng xử trong ngành Y tế... Đồng thời, khi triển thực hiện theo chủ đề học và làm theo Bác năm 2023 về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, hầu hết các đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tập trung vào đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động. Ảnh: T.T

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Có thể nhận thấy, những năm qua việc học và làm theo Bác đã dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã góp phần nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Theo đồng chí Huỳnh Công Cuộc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Việc học tập và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời mà hãy nhìn vào tấm gương bình dị của Người để tự hoàn thiện mình. Trong đó, gần gũi, thiết thực nhất chính là nỗ lực, tận tụy với công việc mình đảm nhiệm mỗi ngày. Chính sự chuyển biến ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đã góp phần giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Kết quả, năm 2022 tập thể chi bộ, Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Sự chuyển biến lớn từ nhận thức đã tạo nền tảng cho những hành động thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua học và làm theo Bác ngày càng trở nên sôi nổi khi những năm qua toàn tỉnh đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn lượt đoàn viên, NLĐ đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn được Nhà nước và tổ chức Công đoàn khen thưởng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Bạc Liêu đã tham gia 4.165/2.905 sáng kiến, đạt tỷ lệ 149% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao.

Bên cạnh đó, đoàn viên, CNVCLĐ đã phát huy trách nhiệm nêu gương, chủ động thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.