Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp: Tiền đề cho tăng tốc thành công trên chặng đường về đích

Thứ Sáu, 03/03/2023 | 16:42

Xác định việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai sớm kế hoạch cùng sự chỉ đạo sâu sát với mục đích: tất cả hội nghị sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đều thành công trên tinh thần nhìn nhận thẳng thắn, thực chất tình hình, kết quả đạt được đến thời điểm này và có những giải pháp, sự đột phá cho nửa chặng đường về đích còn lại.

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN, KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC

Đại hội Đảng bộ các cấp thành công cũng chính là thời điểm một nhiệm kỳ mới bắt đầu. Khát vọng và mục tiêu phát triển đều được thể hiện rất rõ ràng, cụ thể trong các nghị quyết, chỉ tiêu được đề ra tại đại hội. Không chỉ thực hiện mục tiêu riêng của cấp mình, các địa phương, đơn vị còn thực hiện mục tiêu chung của cấp trên trực tiếp và cả đường hướng quan trọng của Trung ương. Sau khi đã đi qua được “nửa chặng đường” của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây chính là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Theo đó, Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ sẽ được tiến hành từ cấp cơ sở trở lên. Theo kế hoạch, cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương phải hoàn thành báo cáo gửi về cấp trên trực tiếp trước ngày 20/4 và ngay sau đó khẩn trương tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết sớm nhất. Dự kiến, hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ cấp tỉnh sẽ tổ chức vào đầu tháng 6/2023.

Cơ giới hóa phục vụ sản xuất - khâu quan trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Ảnh: H.T

ĐỀ RA GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ, THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

Khi đã có sự nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về tình hình thực tế thì cũng có nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên cũng như cấp ủy, chính quyền, đơn vị sẽ đều thấy được rất rõ ràng nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu cụ thể các cấp ủy, chính quyền cần có sự phân tích sâu về tình hình thực tế trên tất cả các lĩnh vực. Chẳng hạn ở lĩnh vực kinh tế thì tập trung đánh giá, so sánh, phân tích về sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; thực trạng kết cấu hạ tầng... Hay về lĩnh vực văn hóa - xã hội thì cần tập trung đánh giá sự phát triển ở lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đặc biệt là quan tâm đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Còn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngoài việc triển khai quán triệt nghị quyết các cấp, kết luận, hướng dẫn, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh thì cũng đồng thời đánh giá xác thực mức hiệu quả trong quá trình cụ thể hóa và tiến trình mà nghị quyết, chính sách đi vào cuộc sống. Ngoài ra, các cấp ủy cũng cần có sự đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Riêng đối với báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp mình cũng cần đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo; việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá, sơ kết ở cấp mình, coi trọng chất lượng và tính thiết thực của việc đánh giá, sơ kết. Đây cũng chính là thời điểm để các cấp ủy, chính quyền bàn giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.