Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chuyển biến trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện

Thứ Hai, 09/01/2023 | 15:24

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng củng cố xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng viên mới thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh: T.T

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ tỉnh đã tập trung cao cho nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hiện toàn tỉnh có 329 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gần 1.650 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Căn cứ chương trình công tác năm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đơn cử như các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế phối hợp và những điều kiện đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc Đảng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hay để chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn đạt những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai đã yêu cầu các chi ủy chú trọng nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ. 

Song song đó, TCCSĐ cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm. Cụ thể, năm 2022 có 91,95% TCCSĐ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 89% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CÁN BỘ, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Xác định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm đặc biệt đến công tác bồi dưỡng, chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ. Năm 2022 vừa qua có trên 3.900 trường hợp được thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ... Trong đó có 116 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trên 3.790 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý.

Mặt khác, các cấp ủy luôn có sự quan tâm sâu sát đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới theo tinh thần Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy. Các đơn vị đã đề ra kế hoạch và tập trung thực hiện tốt các giải pháp để phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp. Theo đó, có trên 1.190 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2022, đạt trên 102% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là nữ, trẻ tuổi, công nhân, lao động đều tăng lên.

Mặc dù đẩy mạnh việc tăng số lượng đảng viên mới, nhưng Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy phải đồng thời đảm bảo việc nâng cao chất lượng đảng viên, sẵn sàng đưa ra khỏi tổ chức những trường hợp vi phạm, có biểu hiện “nhạt đảng” nhằm củng cố, xây dựng TCCSĐ ngày càng vững mạnh. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp ủy thực hiện nghiêm Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới”. Qua đó, kịp thời chỉ ra ưu điểm và đề nghị chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.