Doanh Nghiệp - Doanh nhân

Công ty Điện lực Bạc Liêu: Kiên định các mục tiêu, hướng đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ Hai, 16/01/2023 | 16:59

Quán triệt chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Bạc Liêu phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chung sức cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam vượt qua khó khăn, đẩy mạnh “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, kiên định mục tiêu chuyển đổi số, đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Những thành quả nổi bật

Năm 2022, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD) của ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Bạc Liêu nói riêng. Song, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tổng công ty Điện lực miền Nam, sự hỗ trợ và giúp đỡ của địa phương, sự điều hành tích cực, chủ động của Ban Giám đốc, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ SX-KD, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Điển hình, năm 2022 Công ty đã hoàn thành việc cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt là đáp ứng tốt nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội.

Cũng trong năm qua, chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt. Đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, các chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện đạt tốt hơn kế hoạch giao. Định mức chi phí thực hiện tiết kiệm hơn kế hoạch Tổng công ty giao, góp phần giảm lỗ cho Tổng công ty hơn 5,784 tỷ đồng. Hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên. Công tác đầu tư xây dựng đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện của địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó sẽ thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng, trong đó thực hiện 100% giao dịch trực tuyến theo phương thức điện tử theo kế hoạch của Tổng công ty. Từng bước số hóa các quy trình nội bộ theo định hướng chung. Nâng cao hiệu quả SX-KD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như nâng cao hiệu quả SX-KD, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu; giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, tăng sản lượng điện thương thẩm, ứng dụng công nghệ trong công tác vận hành, sửa chữa lưới điện; thực hiện tốt công tác giảm sự cố trên lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Thực hiện xã hội hóa hoạt động tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cộng đồng từ phía các đối tác, nhà cung cấp có thụ hưởng hoặc quyền lợi liên quan hoạt động tiết kiệm điện.

Công ty cũng dự kiến phát triển thêm 8.641 khách hàng mới (trong đó sinh hoạt là 7.141 khách hàng, ngoài sinh hoạt là 1.500 khách hàng. Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính để đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ khởi công, thi công các dự án theo kế hoạch được duyệt. Áp dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý. Đẩy mạnh phát triển khoa học, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả SX-KD, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí. Phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện các công trình và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, Công ty sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.