Cùng bàn luận

Tự phê bình và phê bình - Cần nghiêm túc từ chi bộ

Thứ Hai, 27/03/2023 | 17:27

Việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng thời gian qua ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ở các chi bộ còn nhiều bất cập, hạn chế. Đặc biệt, đối với những chi bộ, cơ quan, đơn vị có cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên cùng sinh hoạt thì đảng viên phát biểu chính kiến tự phê bình và phê bình càng e  dè, nể nang vì sợ đánh giá những yếu kém của cơ quan, đơn vị mình.

Ngoài ra, trong điều hành sinh hoạt, cấp ủy cũng như người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị chưa thẳng thắn làm rõ những hạn chế, thiếu sót của mình, của từng cán bộ, đảng viên; nếu có cũng chỉ nêu ý kiến chung chung, hình thức mà không chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến tự phê bình và phê bình không có hiệu quả. Do chưa làm tốt chế độ tự phê bình và phê bình nên hầu hết các vụ việc tiêu cực trong thời gian qua không được phát hiện kịp thời, xử lý, ngăn chặn…

Để phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, vấn đề cốt lõi là phải giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ gốc. Thực hiện điều này có nhiều việc phải làm nhưng quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là một nguyên tắc, nội dung trong sinh hoạt chi bộ, là vũ khí sắc bén xây dựng chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng và cuối năm cũng là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sửa đổi lối làm việc, nếp sống, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thiết nghĩ, cần phải duy trì và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, trước hết từ trong chi bộ, từ cán bộ, đảng viên để phòng chống nguy cơ “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng theo Nghị  quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng.

Nguyễn Hiền Lương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.