Khẩn trương chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Sáu, 02/12/2022 | 16:36

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”. Để chuẩn bị tốt cho đại hội Công đoàn các cấp sắp diễn ra, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn về công tác tổ chức đại hội cho các cán bộ Công đoàn chủ chốt và cán bộ Công đoàn chuyên trách trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn. Ảnh: H.T

Đảm bảo đúng tiến độ

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Đồng thời, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn và bầu BCH Công đoàn khóa mới gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, uy tín. Do đó, công tác chuẩn bị tốt đại hội quyết định đến chất lượng, tiến độ và thành công của đại hội. Đặc biệt, đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) là bước đầu tiên để tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới. Chú trọng nội dung văn kiện, nhân sự, địa điểm tổ chức và đơn vị điểm đại hội.

Để cán bộ Công đoàn nắm vững nguyên tắc tổ chức đại hội Công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Công đoàn tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 1.260 ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh và cán bộ chủ chốt Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS để triển khai hướng dẫn công tác đại hội. Thông qua đó, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn cụ thể công tác nhân sự, tài chính, thi đua - khen thưởng… trong tổ chức đại hội Công đoàn. Từ đó, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội theo định hướng của Công đoàn cấp trên.

LĐLĐ huyện bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Văn Cường (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân). Ảnh: T.T

Chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự

Hiện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã và đang hoàn thành việc xây dựng dự thảo các văn kiện để gửi xin ý kiến góp ý của CĐCS theo quy định; tập trung chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đối với công tác nhân sự BCH Công đoàn khóa mới, LĐLĐ tỉnh đã quán triệt chỉ đạo lựa chọn với tiêu chí bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí tham gia tích cực hoạt động Công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. BTV LĐLĐ tỉnh cũng đã ra quyết định thành lập tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự phục vụ đại hội; xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu ban. Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập một số tiểu ban chuẩn bị đại hội cho phù hợp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Chủ tịch Liên đoàn làm Trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh ở các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Kết quả, các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện khá tốt, nhất là ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội CĐCS; phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về công tác đại hội; hướng dẫn tuyên truyền về đại hội Công đoàn các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc mới đây với LĐLĐ tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: “Các cấp Công đoàn cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Công đoàn các cấp vào năm 2023; phát động các phong trào thi đua và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Công đoàn các cấp nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Lưu ý cần tập trung vào phần xây dựng văn kiện chất lượng, trong đó chú trọng phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm… Phần phương hướng phải gắn với thực hiện Nghị quyết Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, cần có những giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp; về nhân sự, chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, quan tâm cơ cấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ…”.

Hoàng Uyên

Một số điểm mới về đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Kế hoạch 179 và Hướng dẫn 56 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, công tác nhân sự… có một số điểm mới, đã và đang được các Công đoàn ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai, hướng dẫn đến các cấp Công đoàn trực thuộc.

-  Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được đẩy nhanh tiến độ hơn các nhiệm kỳ trước, cơ bản tiến hành trong năm 2023; trong đó, đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

- Nơi không đủ điều kiện tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp thì tùy theo tình hình thực tế, BCH triệu tập quyết định hình thức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Đây là điểm mới có tính đột phá trong tổ chức đại hội Công đoàn.

- Số lượng BCH Công đoàn các cấp nhiệm kỳ này thực hiện thống nhất theo khung quy định, được chia theo thang số lượng đoàn viên với mục tiêu tinh gọn, giảm về số lượng, nâng cao chất lượng.

- Công tác chuẩn bị nhân sự trình đại hội Công đoàn các cấp phải thực hiện quy trình 5 bước, riêng cho 2 đối tượng, gồm nhân sự giới thiệu tái cử (thực hiện trước) và nhân sự giới thiệu tham gia lần đầu (thực hiện sau). Trường hợp Công đoàn cấp cơ sở chuẩn bị trình đại hội bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS thì thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự theo Hướng dẫn 28 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên phải đảm bảo có số dư từ 10 - 15% đối với BCH, BTV và Ủy ban Kiểm tra, theo khung số lượng (tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn 56 của Tổng LĐLĐ Việt Nam).

Đàm Nguyễn (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.