Để có những hạt nhân chính trị vững mạnh

Thứ Sáu, 05/08/2022 | 16:49

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đang soạn thảo Chương trình thực hiện, trong đó xác định rõ: xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.

Bài 1: Nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp ủy, chi bộ trong tỉnh thực hiện tốt thông qua việc coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng năm, có trên 92% TCCSĐ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ rất ít, bình quân chưa đến 0,5%. Dù vậy, BTV Bạc Liêu không xem nhẹ con số “chưa đến 0,5%” đó, mà luôn quan tâm chỉ đạo củng cố các chi bộ, đảng bộ còn yếu kém.

Đồng chí Dương Quốc Nhẫn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (thứ ba, từ trái sang) trao Quyết định thành lập Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ngày 8/7/2022. Ảnh: N.Q

Nhìn từ thực tiễn

Là đơn vị tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 điểm của xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải), Chi bộ ấp Mỹ Điền là đơn vị được công nhận trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Chi bộ thường xuyên củng cố các hoạt động của chi, tổ hội, bảo đảm hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Chi bộ ấp đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp, củng cố 2 chốt là chi hội trưởng nông dân và chi hội trưởng người cao tuổi. Đồng chí Trần Minh Đương - Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Điền, chia sẻ kinh nghiệm: “Khi cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, cấp mình để tổ chức thực hiện, Chi bộ, Ban dân chánh, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể luôn xác định những nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề then chốt và đề ra giải pháp, biện pháp thực hiện một cách khả thi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất, khắc phục tình trạng thiếu kiểm tra, nhắc nhở”. Nhờ vậy mà ấp Mỹ Điền đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, số hộ nghèo năm 2022 chỉ còn 17 hộ trong tổng số 703 hộ toàn ấp.

Trái ngược với hình ảnh Chi bộ ấp Mỹ Điền, một Chi bộ Trạm Y tế phường tại TP. Bạc Liêu liên tục mấy năm chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Ở đơn vị này, từ năm 2016 đã có biểu hiện nội bộ thiếu đoàn kết, hoạt động lãnh đạo của Chi bộ, Bí thư Chi bộ không hiệu quả, nguyên nhân cơ bản là do bác sĩ Trưởng trạm không phải là đảng viên, còn Bí thư Chi bộ là Phó Trưởng trạm. Từ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng chậm đến với người đứng đầu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trạm.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường dự định giải thể Chi bộ Trạm Y tế, đưa đảng viên nơi đây về sinh hoạt tại chi bộ cơ quan phường, cùng với đó là chăm bồi, phát triển đảng đối với vị Trưởng trạm. Song, kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì có chủ trương giải thể chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn. Và nay, khi bác sĩ Trưởng trạm được chuyển đảng chính thức, đủ điều kiện giới thiệu bầu chức danh Bí thư Chi bộ tại Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thì đồng chí này xin nghỉ việc. Vì vậy, một đồng chí đảng viên có chức vụ của phường được điều xuống đây tham gia sinh hoạt Đảng và giữ chức danh Bí thư Chi bộ.

Sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ

Qua 2 trường hợp trên đã phản ánh sơ nét kết quả đạt được và một vài hạn chế của công tác xây dựng TCCSĐ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, bao gồm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ngày càng được nâng lên. Trước khi có Nghị quyết 22 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã ban hành Kế hoạch 02 năm 2006 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ từ nay đến năm 2010”.

Từ sự quan tâm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy mà nhận thức của cấp ủy và đội ngũ đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và yêu cầu nhiệm vụ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ được nâng lên. Việc sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ được thực hiện đồng bộ, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các quy định về loại hình tổ chức đảng. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy thường xuyên được kiện toàn, bổ sung kịp thời, không ngừng nâng cao về chất lượng, trình độ, năng lực, kỹ năng lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số cấp ủy, TCCSĐ còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng TCCSĐ chưa phản ánh đúng thực chất, thiếu kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Vài chi bộ chậm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và chưa duy trì sinh hoạt chuyên đề; việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của không ít chi bộ chưa rõ nét. Một số cấp ủy cơ sở chưa đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và thiếu giải pháp cải thiện sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; hình thức, nội dung sinh hoạt còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa thật sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, còn nặng về công tác chuyên môn. Còn cấp ủy, chi bộ chưa làm tròn chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, sao nhãng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu có 11 đảng bộ trực thuộc, 323 TCCSĐ (168 đảng bộ cơ sở, 155 chi bộ cơ sở) và 1.630 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Về loại hình TCCSĐ: xã, phường, thị trấn là 64, cơ quan hành chính: 102, đơn vị sự nghiệp: 52, doanh nghiệp có vốn nhà nước: 32, doanh nghiệp không có vốn nhà nước: 13, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: 1, lực lượng vũ trang: 59, và ấp, khóm là 512.

(số liệu tính đến cuối năm 2021)

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.