Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm: Chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực

Thứ Hai, 12/04/2021 | 15:07

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 1/2021 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó các sở, ban ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Triển khai các văn bản pháp luật về quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức trong tỉnh. Ảnh: K.P

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ngành, UBND các cấp. Công tác rà soát đơn giải hóa thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được vận hành thông suốt, tập trung các TTHC về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy hiệu quả trong công việc. Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức ngày được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đã đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, xã; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vai trò tham mưu, giúp việc của một số sở, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước đôi lúc chưa thật sự tích cực, thiếu tính chủ động. Việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ còn chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện báo cáo chung của tỉnh. Việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh còn nhiều hạn chế, lạc hậu nên một số tính năng chưa đáp ứng theo yêu cầu thực tế; nhiều cơ quan không lập hồ sơ công việc, nên việc thống kê báo cáo phục vụ đánh giá Chính phủ điện tử theo định kỳ của cơ quan chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song bên cạnh đó vẫn còn một số hồ sơ trễ hẹn, chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương có nơi chưa được thường xuyên.

Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC nhà nước của tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC theo từng năm, giai đoạn. Thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh công bố theo quy định. Đẩy mạnh rà soát, đánh giá các TTHC trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công bố, công khai TTHC, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả Nghị định 108/2014/NĐ-CP và kế hoạch của UBND tỉnh về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học - công nghệ công lập. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, tổ chức hội thi, tọa đàm, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Hồng Tươi (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.