Cải cách hành chính

Cải cách hành chính năm 2020: Nâng cao chất lượng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 16:27

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã”; gắn kết CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, giản dị, gần gũi nhân dân… là mục tiêu năm 2020 tỉnh phấn đấu thực hiện trong lĩnh vực này.

Sở Nội vụ kiểm tra bộ phận CCHC của xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long). Ảnh: M.Đ

Theo kế hoạch CCHC năm 2020, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Đặc biệt là vai trò của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch CCHC. Song song đó, cần chú ý đến nội dung CCHC, sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, qua đó để cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thấy được trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nội dung Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh… thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, nghiên cứu khoa học, hội thi CCHC cho các cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã. Qua đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục tốt hơn. Nêu điển hình các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác CCHC để nhân rộng. Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hồng Tươi (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.