Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy: Nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 08/09/2023 | 17:45

Ban Nội chính Tỉnh ủy có 3 phòng nghiệp vụ với 20 cán bộ, công chức, người lao động; Chi bộ Ban có 19 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn thực hiện tốt các chuyên đề sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị về những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ. Ảnh: Hoàng Nam

Hằng năm, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn xây dựng Kế hoạch sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công cụ thể các phòng nghiệp vụ phụ trách nội dung sinh hoạt. Trên cơ sở đó, từng phòng nghiệp vụ chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động phụ trách sưu tầm những câu chuyện kể về Bác Hồ để xây dựng thành các bài viết. Trong mỗi bài viết đều rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tiễn chức năng, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, từng phòng nghiệp vụ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cho đảng viên trong chi bộ học tập, làm theo.

Đặc biệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chủ đề hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; từ năm 2021 đến nay, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch xác định các chuyên đề cụ để triển khai nghiên cứu, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Hình thức sinh hoạt có sự chủ động, sáng tạo; bên cạnh phần trình bày, đọc bài viết của đảng viên được phân công phụ trách còn kết hợp trình chiếu các slide hình ảnh, video để minh họa, làm sinh động thêm cho các nội dung trình bày. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp thu, theo dõi, đồng thời tạo sức hút, lôi cuốn của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với nội dung sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đó, các đảng viên trong chi bộ sẽ tham gia phát biểu, trình bày suy nghĩ, cảm tưởng và nhận thức của bản thân đối với chuyên đề sinh hoạt. Trên cơ sở đó, đồng chí chủ trì sẽ phát biểu kết luận đối với nội dung sinh hoạt.

Từ việc thực hiện nghiêm túc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đợt sinh hoạt chi bộ đã tác động mạnh mẽ, tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong chi bộ, cơ quan. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan; nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Từ những chuyển biến về nhận thức, việc chuyển trọng tâm sang làm theo tấm gương của Bác đã đạt nhiều kết quả tích cực như việc sửa đổi quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Các hoạt động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, tham gia hưởng ứng chương trình, phong trào Hiến máu tình nguyện… được Công đoàn cơ quan tham gia thường xuyên, tích cực, luôn vượt chỉ tiêu đề ra.

Lê Quang Chiến

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.