Xuân Ất Mùi 2015

85 mùa Xuân, Đảng trong lòng dân

Thứ Tư, 25/03/2015 | 14:09

Xuân về, bắt đầu một năm mới. Đón Xuân Ất Mùi, lại nhớ về mùa xuân 85 năm trước, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, mở ra con đường cứu nước, cứu dân khỏi kiếp người nô lệ, xây dựng cuộc sống mới.


Sự ra đời của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Vừa mới ra đời, Đảng cùng nhân dân liên tiếp trải qua ba cuộc tổng diễn tập, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) đến cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939), sau đó là cao trào cứu nước (1941 - 1945) thể hiện sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mười lăm tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng loạt cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở nước ta, giành chính quyền toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. Và đến mùa xuân năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, công dân Việt Nam khắp từ Bắc chí Nam được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền dân chủ của người làm chủ đất nước.

Phút giây hòa bình thật ngắn ngủi! Thù trong giặc ngoài đã cấu kết chặt chẽ với nhau, hòng bóp chết chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Cả dân tộc Việt Nam cùng nhau ra trận với quyết tâm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ với những mùa xuân “nếm mật nằm gai” đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; trước những chấn động chính trị dữ dội, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, đất nước ta vẫn đứng vững và tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Năm Giáp Ngọ - 2014 vừa đi qua với bao thử thách, cả thế giới tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu, biến đổi khí hậu khó lường, thiên tai, dịch bệnh diễn ra trên khắp hành tinh, một lần nữa, Đảng ta chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu rõ: vấn đề nghiêm trọng nhất là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc… chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Để lấy lại lòng tin của dân với Đảng, hiện các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đã, đang và phải tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm của Đảng, của đồng chí, đồng đội, để sửa chữa, khắc phục và giúp nhau cùng tiến bộ; chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - đây không chỉ có ý nghĩa là “chế tài mềm” để kịp thời “chỉnh đốn” đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên có tư tưởng thoái hóa biến chất, có hành vi tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu dân… mà còn là nghĩa cử cao đẹp và lòng trân trọng, biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ, trách nhiệm đối với đất nước, tình yêu đối với Tổ quốc.

Mỗi mùa xuân sang, đất nước lại thêm trang sử mới. Lấp lánh trong trang sử vàng kiêu hãnh ấy, Đảng ta ngày càng vững tay chèo lái con thuyền, cả dân tộc đồng lòng, làm nhiều việc có lợi, có ích cho dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xuân Ất Mùi đang gõ cửa mọi nhà, mọi gia đình. Mừng xuân mới, mừng Đảng ta 85 tuổi, cán bộ, đảng viên khắp mọi miền đất nước hãy là “hạt giống đỏ” gieo mầm mang sức xuân về với Đảng, cùng đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hoàng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.