Y tế - Sức khỏe

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 29/06/2018 | 15:47 G6T+7

Trong 5 năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là nhận thức của các cấp ủy đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

 Huyện Phước Long ra mắt Tổ vận động phụ nữ tham gia BHYT tự nguyện.

 Lao động có hoàn cảnh khó khăn - một trong những đối tượng cần tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Trong ảnh: Công nhân xây dựng công trình trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Điển hình là huyện Đông Hải đã ban hành nghị quyết riêng về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo các cấp ủy đảng xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo.

 Cùng với các địa phương, ngành BHXH tỉnh phối hợp với các ngành và các tổ chức đoàn thể phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTY tự nguyện cũng mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhất là các đối tượng là hội viên Hội LHPN, Hội Nông dân, đoàn viên - thanh niên… Sự phối hợp này đã hình thành những mô hình tham gia BHYT và tạo sức lan tỏa lớn.

Đơn cử như Hội LHPN huyện Phước Long đã vận động hội viên thành lập Tổ vận động các thành viên trong gia đình tham gia BHYT tự nguyện; vận động hội viên, mạnh thường quân tặng thẻ BHYT cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn (mục tiêu đề ra là có 95% hội viên, phụ nữ tham gia BHYT); thông qua đóng góp tại các tổ hùn vốn tiết kiệm để có tiền mua BHYT cho các thành viên trong gia đình. Các mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW cũng còn tồn tại một số hạn chế. Đó là một số cấp ủy đảng, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác này; công tác vận động, tuyên truyền chưa thường xuyên; nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình chưa nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT…

Để khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác BHXH, BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, UBND các cấp đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, nhất là tỷ lệ bao phủ BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc ngành Giáo dục tỉnh tuyên truyền, vận động học sinh - sinh viên tham gia BHYT hàng năm; củng cố và phát triển mạng lưới y tế học đường để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên ngay tại trường học. Chỉ đạo ngành Tài chính tỉnh bảo đảm kinh phí đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng được ngân sách hỗ trợ theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ BHXH các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để ngành BHXH tỉnh hoạt động có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đưa vào quy hoạch.

Sở LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, thống kê đối tượng chính sách thuộc ngành quản lý, đảm bảo lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời, tránh trùng lắp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người lao động đang làm việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định. Kịp thời tổng hợp và chuyển danh sách cho BHXH tỉnh theo dõi việc tham gia của các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Ngành Y tế tỉnh tăng cường quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, kịp thời bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; có biện pháp thường xuyên nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn trong thanh toán khám chữa bệnh; quỹ khám chữa bệnh. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh trong ngày lên cổng thông tin giám định BHYT để thực hiện việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Phát huy vai trò của Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT và BHTN của người lao động. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Luật BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trong đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên và thân nhân tham gia BHYT hộ gia đình…

NGỌC TRUNG

-------------------------------------------

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt; đồng thời phê phán, xử lý nghiêm vi phạm. Chính quyền, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cần chú ý làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

L.D (trích Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.