Xây dựng nông thôn mới

Điện lực Bạc Liêu: Đi trước trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 18/10/2019 | 17:31

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Phát triển nông thôn hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng khó khăn. Vì vậy, việc thực hiện Chương trình MTQG XDNTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tới sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đưa điện về nông thôn. Ảnh: K.P

Tập trung đầu tư lưới điện

Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí XDNTM. Năm 2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1910/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020”. Dự án cấp điện cho đồng bào chưa có điện tại 5 huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân và Đông Hải với quy mô xây dựng 971km đường dây trung thế, 869km đường dây hạ thế, lắp đặt 1.119 trạm biến áp với tổng mức đầu tư 1.136 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương cấp 85% và vốn ngân sách địa phương chiếm 15%, UBND tỉnh làm chủ đầu tư. Dự kiến sau khi kết thúc, dự án sẽ đảm bảo cấp điện cho 18.791 hộ dân của 254 ấp thuộc 39 xã của 5 huyện, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho 67.749ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa và cho nuôi tôm nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đầu tư 151,33 tỷ đồng để thực hiện phát triển mới lưới điện và nâng cấp tải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha, xóa 18.980 hộ câu phụ.

Giai đoạn 2010 - 2020, tổng giá trị đầu tư cho công tác cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn hơn 1.035 tỷ đồng, khối lượng đầu tư là 2.728,9km đường dây trung hạ áp, 1.105 trạm biến áp với công suất 79.792kVA. Trong đó vốn từ nguồn ngân sách nhà nước chiếm 27%, vốn huy động của ngành Điện chiếm 73%.

Hoàn thành chỉ tiêu về điện cho nông thôn mới

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Bạc Liêu là một trong những địa phương tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Việt Nam về XDNTM, trong đó tiêu chí về điện luôn đạt và hoàn thành vượt chỉ tiêu với phương châm “Điện luôn đi trước một bước”. Theo thống kê, nếu năm 2010, số hộ dân có điện toàn tỉnh là 158.786 hộ, tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia nông thôn đạt 76,88%, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 23/49 xã (đạt 46,94%), thì đến nay, số hộ dân có điện toàn tỉnh là 225.174 hộ, tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia nông thôn đạt 99,22% (tăng 22,34%), số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 46/49 xã, đạt 93,88%; có 21/49 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia nông thôn đạt 99,35%, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 49/49 xã (đạt 100%), đến cuối năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 39/49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%).

Để có được kết quả này, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tranh thủ các nguồn vốn từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, tập trung đẩy mạnh cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, dịch vụ cung cấp điện, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất sinh hoạt và đảm bảo vận hành an toàn ổn định lưới điện.

Hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tạo nên bước đột phá, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần cùng tỉnh hoàn thành xuất sắc chương trình XDNTM.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.