Trong nước

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến

Thứ Ba, 15/11/2016 | 15:53 G11T+7

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, cần tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Cũng theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, trong tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác, cần chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành; phê phán những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo QĐND

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.