Tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra

Thứ Tư, 10/01/2018 | 15:48 G1T+7

Năm 2017, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thanh tra có bước chuyển biến tích cực. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; kết luận thanh tra có tính thuyết phục, chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm; các kiến nghị xử lý phù hợp hơn. Qua công tác thanh tra đã xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật…

Phòng GD-ĐT TX. Giá Rai - đơn vị chủ đầu tư - qua thanh tra phát hiện có nhiều công trình sai sót. Ảnh: M.N

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương cũng như sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 57 cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại 76 đơn vị, địa phương; phát hiện 55 đơn vị, địa phương vi phạm với số tiền gần 87,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 7,1 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước được gần 3,8 tỷ đồng; kiến nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ liên quan số tiền gần 2,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể, 8 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 24 tập thể, 96 cá nhân. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang, đã thu hồi được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 1.112 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 1.020 quyết định xử phạt với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng…

Ông Huỳnh Minh Ứng - Phó chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: Bên cạnh những việc làm được, công tác thanh tra vẫn còn hạn chế như chỉ mới chú trọng khâu phát hiện, kiến nghị, xử lý sai phạm, việc bảo đảm thực thi kết luận thanh tra ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự được quan tâm đúng mức; có trường hợp kiến nghị xử lý sau thanh tra thực hiện chưa nghiêm, chưa kịp thời, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm. Việc đôn đốc, thu hồi tài sản vi phạm sau thanh tra đạt tỷ lệ còn thấp…

Định hướng trọng tâm của ngành trong thời gian tới là tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành. Quá trình thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời… Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra hành chính, chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cấp, các ngành, gắn với mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những bất cập trong công tác quản lý, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục; áp dụng các chính sách để giải quyết từng vụ việc cụ thể phù hợp quy định của pháp luật…

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.