Tiêu điểm

Đưa báo đảng đến với chi bộ cơ sở

Thứ Hai, 21/08/2017 | 16:51 G8T+7

Bài 1: Những cái được và chưa được

Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã 21 năm đi vào đời sống. Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh thực hiện khá tốt chỉ thị này. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chỉ thị vẫn còn nhiều việc phải chấn chỉnh.     

Kết luận 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII (gọi tắt là Chỉ thị 11) chỉ rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng.

ĐV-TN cập nhật thông tin trên báo Bạc Liêu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phước Long nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: T.Đ

SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP ỦY 

Thực tế cho thấy, suốt quá trình đi vào đời sống, Chỉ thị 11 được các cấp ủy đảng trong tỉnh nghiêm túc quán triệt và phổ biến đến tận cơ sở. Từ Tỉnh ủy đến các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tại Công văn số 59/CV-TU, ngày 4/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần xem đây là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Định kỳ hàng quý, các đảng ủy trực thuộc phải báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị 11, chỉ trong 2 năm gần đây, Thành ủy TP. Bạc Liêu ban hành 4 công văn chỉ đạo, chấn chỉnh UBND thành phố, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Đi kèm công văn chỉ đạo là số lượng báo, tạp chí tối thiểu ấn định phải mua và đọc dành cho 29 cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Cùng với đó, Thành ủy còn đề nghị cơ quan, đơn vị có điều kiện phải tổ chức phòng đọc và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí đúng mục đích và hiệu quả.

Ở huyện Vĩnh Lợi, đồng chí  Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết Chỉ thị 11, Kết luận 29 cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy đều được huyện phổ biến đến tận chi bộ ấp. Ngoài ra, hằng năm Thường trực Huyện ủy đều mời lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài chính cùng các chi - đảng bộ trực thuộc đến họp để kiểm điểm, uốn nắn công tác mua và đọc báo đảng trong năm. Tại đây, huyện công bố luôn kinh phí đặt mua báo, tạp chí cho năm mới được chuyển thẳng xuống tận chi - đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết dựa vào kết quả phát hành báo của bưu điện làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm nên các chi - đảng bộ trong huyện thực hiện khá tốt chủ trương này.

Riêng huyện Đông Hải, thời gian qua, không chỉ quán triệt tốt, Huyện ủy còn đặt mua báo Bạc Liêu cho 100% chi bộ và các đoàn thể ở ấp.

NHIỀU NƠI THỰC HIỆN CHƯA TỐT

Trong công văn đôn đốc gửi các chi - đảng bộ trực thuộc hồi đầu tháng 7/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương cụ thể 15 đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 11, đồng thời cũng phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt. Điều đáng quan tâm là tại các cuộc hội nghị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đều nhắc nhở, đôn đốc các chi - đảng bộ sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, nhưng đến nay chỉ có 48/89 (chiếm 54%) chi - đảng bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng (trong đó có báo Bạc Liêu), đồng chí Lê Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết.

TP. Bạc Liêu được đánh giá triển khai tốt Chỉ thị 11, tuy nhiên ở 67 chi đoàn khóm, ấp vẫn chưa nhận được báo Bạc Liêu theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy. Với huyện Hòa Bình, đồng chí Phạm Minh Luyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết kinh phí mua báo, tạp chỉ của Đảng (đặc biệt là báo Bạc Liêu) hàng năm đều được huyện rót đầy đủ xuống tận cơ sở, nhưng chẳng hiểu vì sao còn tới 30% trong tổng số 28 chi - đảng bộ thực hiện không đúng chủ trương này. Theo đồng chí Luyến, mọi chuyển biến phải chờ thêm một quý nữa sau khi có văn bản chấn chỉnh của Thường trực Huyện ủy. Khi đó, huyện sẽ có biểu dương những đơn vị chấp hành tốt và nêu tên để phê bình từng chi - đảng bộ, đồng thời không xét cơ sở đảng đó trong sạch, vững mạnh trong năm.       

Qua kết quả khảo sát, kiểm tra của Báo Bạc Liêu trong năm 2016 cho thấy, một số chi - đảng bộ ở các ban, ngành, đoàn thể, trường học chưa thực hiện tốt việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Theo thống kê, toàn tỉnh có 518 khóm, ấp, theo quy định mỗi chi bộ, đoàn thể phải mua 1 tờ báo đảng địa phương/kỳ báo. Thế nhưng chỉ có hơn 60% chi bộ, đoàn thể thực hiện đúng quy định này. Riêng khu vực cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp tỉnh, số lượng đặt mua báo đảng địa phương rất hạn chế, thậm chí một số đơn vị không mua báo.  

Được biết, Thường trực HĐND tỉnh đã hai lần  (năm 2012 và 2016) ban hành công văn chỉ đạo Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đặt mua báo Bạc Liêu cấp cho những đại biểu chưa có chế độ cấp báo, nhưng hầu hết các địa phương chưa thực hiện công văn này. Năm 2016, toàn tỉnh có trên 300 trường học nhưng có 53 trường THPT, THCS, 167 trường tiểu học và mầm non không mua báo đảng địa phương, mặc dù trước đó Sở GD-ĐT đã hai lần ban hành công văn chỉ đạo trong toàn ngành. Trong nội dung công văn, lãnh đạo Sở GD-ĐT xác định, nguyên nhân chủ yếu là do thủ trưởng các đơn vị, trường học chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Mặt khác, một số nơi chưa sử dụng hợp lý nguồn kinh phí để đặt mua báo Bạc Liêu hoặc mua không đủ số lượng, không đều, tăng giảm tùy tiện.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về đảng phí trích để lại và chi hoạt động thường xuyên trong công tác Đảng nêu rõ: Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng địa phương. Tổ chức đảng trong các lực lượng vũ trang được mua thêm tờ báo Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân. Mỗi chi bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở được mua một tạp chí Cộng sản, một tạp chí Xây dựng Đảng; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được mua một tạp chí Thanh niên. Tuy nhiên, nhiều địa phương, đặc biệt là các xã lại cho rằng, tuy kinh phí mua báo đảng đã được cân đối trong nguồn cấp hằng năm, nhưng do yêu cầu chi một số nhiệm vụ khác cấp thiết hơn nên đã sử dụng sai mục đích ban đầu (!?).

TẤN ĐẠT

Kết luận 29/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin; các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Internet để chống phá Đảng, Nhà nước thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng là rất quan trọng.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 91%.