Thanh thiếu niên

Tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Thứ Hai, 10/09/2018 | 15:54 G9T+7

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành, luật đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Mục đích của Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) là tạo khuôn khổ pháp lý chung cho việc ban hành chính sách gắn với quá trình hoàn thiện và tổ chức thi hành chính sách phát triển thanh niên bảo đảm thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) trong việc đóng góp ý kiến và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi); nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, ĐV-TN đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, Tỉnh đoàn yêu cầu việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) của cán bộ Đoàn, ĐV-TN phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, nghiêm túc, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Các ý kiến đóng góp và phản biện phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và báo cáo đúng tiến độ thời gian.

Nội dung lấy ý kiến góp ý và phản biện là những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong Luật Thanh niên (sửa đổi), gồm có 6 chương, 51 điều. Trong đó, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, đó là: học tập; việc làm; chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản; văn hóa - văn nghệ và vui chơi, giải trí; tiếp cận thông tin, sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và phản biện về các chính sách liên quan trực tiếp tới thanh niên; đề xuất thêm những cơ chế, chính sách chăm lo, hỗ trợ thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp và phản biện của cán bộ Đoàn, ĐV-TN cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm… Ngoài việc đóng góp ý kiến tại địa phương, đơn vị nơi đang sinh hoạt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khuyến khích cán bộ Đoàn, ĐV-TN tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân trực tiếp tại cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn: td.baclieu.gov.vn.

NHẬT HẠ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.