Ngành Tư pháp Bạc Liêu: Những kết quả đáng ghi nhận

Thứ Hai, 28/01/2019 | 15:57 G1T+7

Năm 2018, ngành Tư pháp Bạc Liêu tập trung đẩy mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là công tác phối hợp giữa các đơn vị và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp ở cấp tỉnh, ở từng địa phương cấp cơ sở. Việc triển khai các hoạt động tư pháp được tăng cường, từ đó nhiều lĩnh vực tư pháp hoạt động một cách đồng bộ, nhịp nhàng và có hiệu quả. 
Theo đó, hầu hết các lĩnh vực tư pháp đều được cải tiến, vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt trong thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động công chứng, nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản... Những nhiệm vụ mới về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, lý lịch tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký giao dịch được thực hiện ngày một hiệu quả.  

Cán bộ ngành Tư pháp tỉnh nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: K.P

Đạt được kết quả trên, phải ghi nhận sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực tư pháp luôn được Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện được tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tư pháp theo chương trình công tác đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Hầu hết các lĩnh vực trọng tâm đều được thực hiện đảm bảo yêu cầu. Từ công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở. Đến các hoạt động quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đều đáp ứng được đòi hỏi của tình hình tư pháp trong thời kỳ mới.
Đặc biệt, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về công tác pháp chế, UBND tỉnh đã chỉ đạo củng cố kiện toàn các tổ chức pháp chế tại các ngành, các cấp. Từ đó nâng cao vai trò cũng như trách nhiệm của cán bộ làm công tác pháp chế, góp phần giúp tỉnh quản lý tốt lĩnh vực này.
KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.