Một số quy định về chế độ họp của cơ quan nhà nước

Thứ Tư, 09/01/2019 | 17:09 G1T+7

Ngày 9/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức họp, thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Việc tổ chức các cuộc họp phải đảm bảo nguyên tắc  đúng quyền hạn được giao, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết. Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thật sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết. Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp, cải tiến, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Không được tổ chức họp trực tuyến khi giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp. Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết. Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp. Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở. Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá nửa ngày làm việc. Họp chuyên môn từ 1 buổi làm việc đến 1 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn. Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 1 ngày. Họp chuyên đề không quá 1 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề. Họp tập huấn, triển khai từ 1 đến 2 ngày.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các quy định về tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp được thực hiện tại địa phương trước ngày 31/12 hàng năm.

KHÁNH NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.