Luật Tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 15/08/2018 | 16:39 G8T+7

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) tạo cơ hội quan trọng cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng thúc đẩy sự minh bạch thông tin, góp phần thu hẹp khoảng cách về thông tin, nhất là trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Luật đưa ra nguyên tắc, mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền TCTT. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ, việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Việc hạn chế quyền TCTT phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng - an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Việc thực hiện quyền TCTT của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền TCTT.

Mới đây, để đưa Luật TCTT đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT. Trong đó, Nghị định nêu rõ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, đồng bào dân tộc thực hiện quyền TCTT.

Có 6 hình thức, gồm thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (nếu có); qua hệ thống phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc; Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm, trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - chính trị địa phương; Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.