Hiệu quả từ việc áp dụng công nghệ 4.0

Thứ Hai, 28/01/2019 | 15:58 G1T+7

Ngành Tư pháp Bạc Liêu là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Ngoài tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân khi tham gia thủ tục hành chính, ngành Tư pháp tỉnh còn phối hợp để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp được Sở Tư pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính kịp thời, thông qua việc khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và phần mềm quản lý văn bản OMS. Hiện tại, phần mềm quản lý văn bản OMS đã được triển khai thực hiện cho các phòng Tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp cấp xã. Trong đó, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong tiếp nhận thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất. Năm 2018, ngành đã tiếp nhận 228 hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức đăng ký trực tuyến. 
Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận. Ngoài ra, còn thực hiện đề án “Tin học hóa công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Đề án nhằm giảm thiểu thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả công việc cho công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn và khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm do Bộ Tư pháp cung cấp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tư pháp tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn, bất cập. Đó là khi ngành được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới có tính chất phức tạp, liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cán bộ và nhân dân. Trong khi đó, cơ chế để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ này còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cả về nhân lực và kinh phí thực hiện. Nhằm phát huy hiệu quả trên các mặt công tác, ngành Tư pháp đề nghị tỉnh cho chủ trương xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ tư pháp cấp huyện, cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, cũng như phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.