Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc

Thứ Hai, 13/08/2018 | 16:18 G8T+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 56 triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Hoạt động này thực hiện Quyết định 1163 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào DTTS.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sư sãi và phật tử Khmer tại chùa Kim Cấu (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Đ

NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ

UBND tỉnh xác định, đến năm 2021 phấn đấu đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp.

Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Trên 70% đồng bào vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn được phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối…

Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS.

Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn. Triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán, địa bàn và nhu cầu của đồng bào vùng DTTS.    

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng DTTS và đồng bào DTTS, chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Tập trung phổ biến pháp luật liên quan các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về quốc phòng - an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; về hỗ trợ khởi nghiệp; gương người tốt - việc tốt trong thực hiện pháp luật.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; chú trọng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; chính sách về đào tạo nghề nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; hướng dẫn đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các DTTS (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực của các DTTS…) gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật.  

Tổng kinh phí triển khai thực hiện Đề án này hơn 1 tỷ 750 triệu đồng. Ban Dân tộc tỉnh được giao trách nhiệm là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.