Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nhanh, bền vững

Thứ Tư, 06/06/2018 | 16:00 G6T+7

Với việc chung sức chung lòng trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, 3/3 xã của TP. Bạc Liêu đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại. Đồng thời huy động mọi nguồn lực XDNTM gắn với phát triển nhanh và bền vững.

 

 Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) thu hoạch củ cải.

 Người dân xã nông thôn mới Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) trồng hàng rào cây xanh. Ảnh: L.D

Những kết quả đạt được trong công tác XDNTM thời gian qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm và tạo nên những tiền đề quan trọng hướng đến XDNTM kiểu mẫu, từng bước hiện đại. Mục tiêu cốt lõi của chương trình XDNTM là phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do vậy, XDNTM phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân, xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách. Phát huy tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài, phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, giá trị đầu tư, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác này không chỉ tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng từ nhân dân, mà còn khơi dậy các nguồn lực từ nhân dân đóng góp cho XDNTM. Cụ thể trong quá trình XDNTM ở 3 xã vùng ven, cùng với việc huy động nhiều ngày công lao động, nhân dân còn đóng góp gần 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng; riêng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 31 tỷ đồng.

Một bài học kinh nghiệm nữa là phải tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mô hình sinh động đến tận hộ dân để dân hiểu và làm theo. Đơn cử như các tổ chức, đoàn thể xã đã tuyên truyền hơn 170 cuộc, thu hút 4.235 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác quy hoạch trong XDNTM. Quy hoạch phải mang tính khoa học và gắn với thực tiễn, xây dựng kết cấu hạ tầng phải đảm bảo về chất lượng, tránh hình thức và chạy theo thành tích; phát triển nông nghiệp phải đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo môi trường sinh thái… Song song đó, cần chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ mục tiêu XDNTM và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Tuy nhiên, bên cạnh những bài học kinh nghiệm, những kết quả đạt được, cũng cần mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong XDNTM để có giải pháp xử lý và hoàn thành các nhiệm vụ XDNTM từ nay đến năm 2020. Đó là công tác tuyên truyền cho nhân dân về XDNTM thiếu chuyên nghiệp, chưa thật sự phong phú; các địa phương tham gia thực hiện chương trình XDNTM chưa chủ động, còn trông chờ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo XDNTM cấp trên. Nguồn lực đầu tư cho chương trình XDNTM chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; nguồn kinh phí tỉnh phân bổ cho thành phố thực hiện chương trình XDNTM quá ít so với nhu cầu đầu tư trên địa bàn 3 xã. Mặt khác, thành phố chưa có nguồn kinh phí phân bổ cho các xã thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng các điều kiện nhằm đạt một số tiêu chí. Cuộc sống người dân ở các xã XDNTM còn gặp khó khăn; trình độ nhận thức của một bộ phận người dân ở một số xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống còn hạn chế, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong XDNTM. Các tiêu chí XDNTM cơ bản đã đạt nhưng sự đầu tư duy trì, nâng chất còn gặp nhiều khó khăn (như tiêu chí môi trường, hộ nghèo, xây dựng lộ giao thông, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa…).           

Những hạn chế và khó khăn này sẽ được Ban chỉ đạo XDNTM TP. Bạc Liêu và các địa phương tập trung giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Văn Hưởng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.