Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Chú trọng thực hiện công tác dân vận

Thứ Tư, 01/05/2019 | 16:52 G5T+7

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thời gian qua Thành ủy TP. Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết này. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận.

TP. Bạc Liêu ra quân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Ảnh: L.D

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn và gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung vào các nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của người dân, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, năm 2018, thành phố đã tiếp trên 1.040 lượt công dân. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thanh tra thành phố là 879 lượt, tiếp tại trụ sở tiếp dân tỉnh và thành phố là 108 lượt, còn lại là tiếp dân của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, từng bước xây dựng và thực hiện đạt yêu cầu về phong cách người cán bộ biết “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, xem công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Từ đó chủ động quán triệt và thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Nội dung và phương thức vận động nhân dân phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với đặc điểm, lợi ích, trình độ và khả năng của người dân; phải lắng nghe, tìm hiểu các nguyện vọng chính đáng của người dân để có hình thức vận động hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng vừa sát với nhiệm vụ, vừa chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, Ngày dân vận khéo, Năm dân vận khéo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động phải chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình và xã hội.

Mặt trận và các Hội, đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; bám sát địa bàn, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm của nhân dân. Phối hợp với các ban ngành có liên quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Làm tốt vai trò tham mưu trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trước hết là tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội, đoàn thể; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên theo phương châm “coi trọng chất lượng”. Phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu kết nạp Đảng, giới thiệu quy hoạch, đào tạo cán bộ. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng…

Lâm Bích

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.