Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ Tư, 29/08/2018 | 15:16 G8T+7

Theo kế hoạch, năm 2018 Bạc Liêu phấn đấu thành lập mới 500 doanh nghiệp và đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 3.500 doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này và phấn đấu mỗi năm tăng 20% số doanh nghiệp thành lập mới, tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại hội chợ triển lãm ngành tôm Bạc Liêu năm 2018. Ảnh: L.D

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, chủ động chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ; bố trí công chức, viên chức có năng lực chuyên môn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt yêu cầu của doanh nghiệp và công dân. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp hàng năm nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tại doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển lành mạnh trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án. Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường từ việc nghiên cứu đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức kết nối cung, cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nhau…

THANH BÌNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.