Huyện Vĩnh Lợi: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Thứ Sáu, 27/07/2018 | 16:34 G7T+7

Theo UBND huyện Vĩnh Lợi, trong 6 tháng đầu năm 2018, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện có sự phát triển khá tốt. Diện tích gieo trồng đạt gần 60% kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi đạt kết quả khả quan; lĩnh vực sản xuất và chương trình xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ông Trương Văn Nhớ (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi tham dự lễ bàn giao nhà tình thương cho các hộ nghèo.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch lúa Tài nguyên. Ảnh: M.Đ

Bên cạnh đó, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân từng bước được nâng lên. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của huyện, vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đó là tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp; ý thức về bảo vệ môi trường vùng nuôi của người dân còn hạn chế; nguồn vốn phân bổ đầu tư cho xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính của huyện ở một số mặt chuyển biến còn chậm; kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của một số ít cơ quan, đơn vị có việc chưa nghiêm.

Một trong những nhiệm vụ được huyện xác định tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm là tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở những nơi có điều kiện, nhất là các tiêu chí ít sử dụng vốn; ưu tiên vốn cho 2 xã: Hưng Hội, Hưng Thành để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đưa công trình vào sử dụng đạt 95% kế hoạch. Chủ động triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư, nguồn vốn do tỉnh quyết định đầu tư, vốn hỗ trợ mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu… Qua đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án, từng bước hoàn thành kết cấu hạ tầng và chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

L.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 91%.