Khoa học - Công nghệ

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động khoa học - công nghệ

Thứ Sáu, 04/07/2014 | 14:41

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bạc Liêu sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN). Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Đổi mới công tác lập kế hoạch, dự toán, phân bố ngân sách Nhà nước cho hoạt động KH-CN theo hướng dẫn của Bộ KH-CN, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực KH-CN và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Thực hiện cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, đấu thầu các nhiệm vụ KH-CN cuối cùng theo kết quả đầu ra.

Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Cho vay tín dụng ưu đãi, giảm miễn thuế doanh nghiệp đầu tư mua công nghệ mới, công nghệ hiện đại. Triển khai rộng rãi các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tự nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH-CN. Phòng ngừa, ngăn chặn việc nhập công nghệ lạc hậu, tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hại đến kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Thực hiện cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai các dự án phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và các đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm làm tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Quy hoạch, sắp xếp lại các tổ chức KH-CN bảo đảm hoạt động có hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu và định hướng nhiệm vụ phát triển KH-CN trong từng giai đoạn.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH-CN công lập: về nhân lực, kinh phí hoạt động dựa trên kết quả và hiệu quả hoạt động.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở, đầu tư các Trung tâm thực nghiệm KH-CN cấp huyện nhằm đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về địa phương.

Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ các cán bộ KH-CN.

Xây dựng và ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ KH-CN. Trong đó có chính sách trọng dụng đặc biệt đối với các cán bộ KH-CN, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới…

Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ KH-CN; tiếp tục sử dụng cán bộ KH-CN chuyên môn cao khi hết tuổi lao động.

Chủ động phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường THPT, cao đẳng và đại học.

Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ KH-CN.

Trao giải thưởng về KH-CN để tôn vinh tập thể, cá nhân có những công trình KH-CN xuất sắc đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KH-CN theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng.

Phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về KH-CN cấp tỉnh và cấp cơ sở theo hướng tăng cường phân quyền chủ động xây dựng và phê duyệt kế hoạch.

Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác KH-CN các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ chuyên môn…

Chí Linh (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.