Khoa học - Công nghệ

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về KH-CN trong xã hội

Thứ Bảy, 25/07/2015 | 17:31 G7T+7

Có thể nói, một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy KH-CN phát triển trong thời gian qua là tập trung làm tốt công tác thông tin. Đồng thời không ngừng phát huy vai trò quan trọng của thông tin, góp phần thúc đẩy KH-CN phát triển...

Qua tuyên truyền, người dân, doanh nghiệp và các cấp quản lý ý thức được vai trò của KH-CN có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở mức nhận thức, thông tin KH-CN phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH-CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống.

Chiến lược phát triển KH-CN Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH-CN là 1 trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH-CN Việt Nam. Đó là “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KH-CN, về vai trò động lực then chốt của KH-CN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động KH-CN; tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động KH-CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Một vai trò trọng yếu khác của thông tin KH-CN là tuyên truyền, phổ biến, đưa nhanh các tri thức KH-CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) “về phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” cũng nhấn mạnh: “Phát triển hệ thống thư viện điện tử, Internet tại các ấp nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình nông thôn mới. Từng bước hình thành một mạng lưới hệ thống thông tin quản lý của các ngành theo một chương trình thống nhất để có thể liên kết với nhau nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu trong việc ra quyết định và điều hành công việc”.

Thời gian qua, Trung tâm Thông tin KH-CN đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển KH-CN, xuất bản và phát hành nhiều bản tin về hoạt động của ngành, kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách mới về KH-CN, những thành tựu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, sinh hoạt, phát huy các điểm truy cập thông tin KH-CN các xã... Qua đó, kịp thời tuyên truyền và thúc đẩy việc chuyển giao, ứng dụng những thành tựu KH-CN mới vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Phát huy thành tích trên, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác thông tin về KH-CN kịp thời, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là phục vụ tốt cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chú trọng tập trung cung cấp thông tin phục vụ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng KH-CN mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa...

VĂN THỐNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.