Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Vĩnh Lợi: Đổi mới nội dung sinh hoạt, học tập và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 01/09/2017 | 16:40 G9T+7

Thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Lợi đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới nội dung sinh hoạt, học tập phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đồng thời chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo tinh thần chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Chi bộ Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi - đơn vị được Huyện ủy Vĩnh Lợi chọn làm điểm chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề năm 2017 để rút kinh nghiệm trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: X.T

Ông Trần văn Út, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết: “Để triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Huyện ủy đã sao in và cấp trên 2.500 cuốn sổ tay có nội dung chuyên đề năm 2017 cho từng đảng viên trong huyện. Đồng thời, chỉ đạo từng đảng bộ, chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch của huyện. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác tư tưởng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở từng cơ quan, đơn vị”. Trong tổ chức sinh hoạt, học tập hàng quý, huyện đổi mới nội dung sát thực với nhiệm vụ từng tập thể, cá nhân; nhất là về chuẩn mực đạo đức, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân qua tự phê bình và phê bình năm 2016.   

Xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đầu năm đến nay, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp giao ban với các đảng bộ, chi bộ về “đổi mới cách sinh hoạt chuyên đề, kinh nghiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác”. Qua đó đúc kết một số kinh nghiệm trong cách làm, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, giúp từng đảng bộ, chi bộ vận dụng thực hiện tốt. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp đảng ủy và sinh hoạt định kỳ của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, việc nêu gương của người đứng đầu được đảng viên thảo luận trên tinh thần tự phê và góp ý thẳng thắn.

Với tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, năm 2017, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã chọn Chi bộ Chi cục Thuế huyện làm đơn vị chỉ đạo điểm về nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách của huyện đạt kết quả tích cực, trong 8 tháng của năm, huyện đã đạt 82% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017.

Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Lợi thời gian qua được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng, được tổ chức quán triệt nghiêm túc. Huyện ủy thành lập tổ để thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ở các đảng bộ, chi bộ, nhất là đối với những nơi còn có biểu hiện chưa nghiêm túc để kiểm điểm, uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, tạo được những chuyến biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Vĩnh Lợi.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.