Giáo dục - Học Đường

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục huyện Vĩnh lợi

Thứ Tư, 12/09/2018 | 16:40 G9T+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam (bên trái) tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Trường mầm non Sao Mai (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Ảnh minh họa: C.K

1. Về công tác chỉ đạo thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ trong năm học: Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT; các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Sở GD-ĐT; Chương trình số 43 thực hiện Kế hoạch số 95 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Về công tác quản lý điều hành các hoạt động giáo dục: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự học, tự rèn luyện; ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh thông qua việc tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, kỳ kiểm tra bảo đảm đánh giá thực chất kết quả học tập, có tác dụng động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu học tập tốt.

3. Củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của các đơn vị trường học theo phân cấp và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, trong đó quan tâm chỉ đạo các trường học làm tốt công tác tự kiểm tra, tự chấn chỉnh.

6. Tranh thủ các nguồn lực để đầu tư và cải thiện cơ sở vật chất trường học.

7. Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình dạy tốt - học tốt để tích cực góp phần vươn lên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ năm học.

Trúc Ly

(lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.