Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng Đảng, bắt đầu từ suy nghĩ và hành động của cán bộ

Thứ Hai, 02/10/2017 | 17:13 G10T+7

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên được Đảng ta xác định trong Nghị quyết Đại hội XII là công tác xây dựng Đảng (XDĐ).

Từ việc xác định vị trí nhiệm vụ công tác XDĐ cho thấy, vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam là cần phải XDĐ ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhìn lại lịch sử của Đảng, nhất là những năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác XDĐ. Đặc biệt, trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, của thời đại, nghị quyết của Đảng đều có sự điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm tính phù hợp, sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Tuy cách thức, phương pháp tiến hành khác nhau, nhưng mục tiêu cao nhất và duy nhất là: XDĐ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để công tác XDĐ đạt hiệu quả thiết thực, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện các giải pháp từ Ban Chấp hành Trung ương đến các tổ chức Đảng ở cơ sở. Đặc biệt, nhiệm vụ XDĐ trong sạch, vững mạnh không chỉ là chuyện riêng, việc riêng của Đảng, của các tổ chức Đảng; mà trong điều kiện duy nhất một đảng cầm quyền như ở nước ta thì đó còn được xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp nhân dân. Bởi việc xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với đất nước, xã hội chính là sự lựa chọn tự nguyện của dân tộc ta, nhân dân ta.

Nói vậy không có nghĩa là công tác XDĐ không còn những khuyết điểm, yếu kém. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phần về công tác XDĐ đã thẳng thắn chỉ rõ 10 hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác XDĐ. Trong đó đáng quan tâm hơn là phần lớn nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác XDĐ đều bắt nguồn từ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, của từng cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa: tuyengiao.gts.edu.vn.

Nhìn vào thực tiễn sẽ thấy rất rõ những vấn đề nêu trên. Việc duy trì sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng không những không bảo đảm, mà quan trọng hơn là chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt nặng về hình thức, kém hiệu quả. Chủ trương, giải pháp được xác định trong nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng thiếu tính khả thi. Đặc biệt nguy hại là một số tổ chức Đảng buông lỏng nguyên tắc, “hợp thức” ý chí chủ quan của người đứng đầu, hoặc một nhóm người vì mục đích, động cơ cá nhân, mà không vì cái lớn, cái chung của đoàn thể, của nhân dân thông qua sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng. Do đó, hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng được đánh giá, nhận xét đạt tiêu chuẩn đảng viên, tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khá cao, nhưng khi cơ quan, đơn vị xảy ra vụ việc, nhất là các vụ việc tiêu cực mới bộc lộ hết chất lượng công tác sinh hoạt của tổ chức Đảng, sức chiến đấu của từng đảng viên.

Để công tác XDĐ đạt hiệu quả thiết thực, vấn đề quan trọng đặt ra đối với toàn Đảng và từng cấp ủy, tổ chức Đảng là cần phải có những giải pháp đồng bộ và triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa; trong đó trọng tâm cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện nay, cần sớm loại bỏ trong tư duy của một bộ phận cán bộ về những biểu hiện của sự chuyên quyền, độc đoán, làm việc tùy tiện. Tư tưởng này vẫn còn khá nặng nề trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở. Đây là rào cản lớn hạn chế sự phát triển của xã hội, của từng địa phương, đơn vị; làm cho nghị quyết của Đảng dù rất đúng, rất trúng, rất phù hợp nhưng chậm đi vào cuộc sống; làm cho người dân không được thừa hưởng những thành quả và trí tuệ của Đảng. Đó là khuyết điểm lớn cần được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ trong thực tiễn công tác XDĐ hiện nay.

LÊ LONG KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.