Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TX. Giá Rai: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công vụ

Thứ Sáu, 20/04/2018 | 15:56 G4T+7

Để thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy Giá Rai đã khẩn trương tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch thực hiện cụ thể với phương châm: đi vào chiều sâu, cụ thể sát với thực tế của từng đơn vị, không phô trương hình thức, thường xuyên giám sát, kiểm tra. Qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là nâng cao chất lượng công vụ ở các bộ phận hành chính, tiếp dân…

Sau khi triển khai Chỉ thị 12 với 9 nhiệm vụ đến toàn cán bộ, đảng viên, Thị ủy Giá Rai thành lập 2 tổ kiểm tra, giám sát do Bí thư và Phó Bí thư Thị ủy làm tổ trưởng. Các tổ này sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ.

Người dân đến làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công TX. Giá Rai. Ảnh: T.T

Nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền theo Chỉ thị 12, trong quá trình triển khai quán triệt, Thị ủy Giá Rai cũng đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện Chỉ thị 12 kết hợp với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, từng cấp, từng ngành và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình. Rà soát, chấn chỉnh ngay những yếu kém, bất cập trong phối hợp tổ chức thực hiện, vận hành bộ máy tại địa phương, đơn vị. Đổi mới khâu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình theo hướng: Xây dựng nội dung sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ nguồn lực và thời gian thực hiện; phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân phụ trách, phối hợp; thiết lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; đánh giá đúng chất lượng, trình độ, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Thị ủy Giá Rai cho biết: “Thị ủy luôn xác định rằng, muốn phát triển bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì sự hài lòng rồi đi đến đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, khi thực hiện Chỉ thị 12, Thị ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thị xã có nhiều giải pháp sửa đổi lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Nhất là ở văn phòng tiếp dân, Trung tâm Hành chính công và bộ phận “một cửa”, ngoài bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm, còn gắn camera để có thể theo dõi việc giải quyết công việc cho dân. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho dân, doanh nghiệp, hay giải quyết khiếu kiện, nếu sai sót ở chính cán bộ, công chức thì người đứng đầu phải trực tiếp đến tận nơi để xin lỗi. Đồng thời, Thị ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương mạnh dạn thay đổi vị trí công tác đối với cán bộ có thái độ khó khăn, nhũng nhiễu với người dân, doanh nghiệp…”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.