Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TP. Bạc Liêu: Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Thứ Tư, 17/01/2018 | 16:22 G1T+7

Với quyết tâm củng cố và kiện toàn của Thành ủy TP. Bạc Liêu, hệ thống chính trị ở các xã, phường thuộc thành phố không ngừng được nâng lên về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu…

 Một trong những nhiệm vụ được Thành ủy TP. Bạc Liêu xác định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tập trung vào việc xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các xã, phường.

Đến nay, TP. Bạc Liêu có 29 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 3.551 đảng viên, trong đó có 10 đảng bộ phường, xã; 5 đảng bộ ngành và 14 chi bộ cơ quan, trường học. Đảng bộ các phường, xã đã tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị. Hầu hết các đảng bộ xã, phường đều tăng cường công tác cán bộ, phân công cụ thể từng đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành phụ trách địa bàn dân cư, tham gia giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường 2 (TP. Bạc Liêu) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: X.T

Điểm nổi bật trong việc tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở TP. Bạc Liêu là chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng ở các đảng bộ xã, phường có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ đã tập trung hơn trong việc thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị. Việc xây dựng nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng của TP. Bạc Liêu những năm gần đây đã phần nào khắc phục được tình trạng rập khuôn, máy móc, xác thực với điều kiện thực tế của từng địa phương và hạn chế được việc đánh giá mang tính chủ quan. Những vấn đề lớn, quan trọng đã được Đảng bộ các phường, xã chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nên đã tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở của TP. Bạc Liêu trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của thành phố vẫn còn những mặt hạn chế như: một số cấp ủy cơ sở tuy làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhưng tỷ lệ phát triển đảng viên là nông dân sản xuất giỏi, công nhân trực tiếp sản xuất, chủ doanh nghiệp, dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ ngành Y còn ít; cán bộ chuyên môn một số ngành ở cấp cơ sở thường xuyên được phân công, thay đổi nhưng chưa đi đôi với việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nên hiệu quả công việc chưa cao…

Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, năm 2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu xác định tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hiệu lực của chính quyền cơ sở; tiếp tục củng cố tổ chức, đi đôi với việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, gắn đào tạo với việc đánh giá sử dụng, sắp xếp đúng vị trí để phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.