Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ

Thứ Tư, 09/08/2017 | 15:20 G8T+7

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tham mưu tích cực cho cấp ủy triển khai, tổ chức thưc hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, đào tạo cán bộ và công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: X.T

Đồng chí Lê Văn Tính - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm theo dõi việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ gắn với việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan, ban Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh.

Ban Tổ chức các cấp ủy đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 7/7 đơn vị huyện, thị, thành phố và 46/50 đơn vị, sở, ngành tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác năm 2017, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và vấn đề phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Bên cạnh đó, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trình Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các huyện, các ban đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Đề án vị trí việc làm khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trình Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tiếp tục tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 2021 - 2026 của các đơn vị; phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng và các học viện Trung ương để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng ngành Tổ chức Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo và nêu cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.