Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Vĩnh Lợi: Những chuyển biến về công tác cán bộ

Thứ Tư, 03/01/2018 | 16:00 G1T+7

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Lợi quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Cán bộ chủ chốt các ban ngành huyện Vĩnh Lợi học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Ảnh: X.T

Xác định rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua Huyện ủy Vĩnh Lợi luôn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị. Một trong những giải pháp được tập trung thực hiện là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức; tập trung đào tạo đối với cán bộ được quy hoạch; bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn… Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ và công chức, viên chức trong diện quy hoạch có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó có từ 50% trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Song song với công tác đào tạo, các khâu trong công tác cán bộ cũng được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và cấp ủy cơ sở thực hiện tốt. BTV Huyện ủy đã trình BTV Tỉnh ủy phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy, các chức danh chủ chốt của huyện giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Cũng trong năm qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100%. Công tác quản lý cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành công việc và quản lý cán bộ, đảng viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, công tác cán bộ ở huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở còn hạn chế về trình độ lý luận chính trị; công tác đánh giá cán bộ một số nơi còn chung chung; vẫn còn một số ít cán bộ chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu về đạo đức, lối sống; một số cán bộ còn có tư tưởng coi việc được đào tạo trình độ lý luận chính trị để hợp thức hóa bằng cấp…

Trên đây là những hạn chế, tồn tại được Huyện ủy Vĩnh Lợi tập trung khắc phục. Từ đó giúp công tác cán bộ của huyện ngày càng chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới, đi đôi với việc nâng cao năng lực làm việc, gắn đào tạo với sử dụng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ.

HOÀNG XUÂN 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.