Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hồng Dân: Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Thứ Sáu, 30/03/2018 | 15:56 G3T+7

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Qua việc triển khai thực hiện các giải pháp, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Nâng chất đội ngũ cán bộ

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hoa - quyền Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Để chủ động khắc phục tình trạng hẫng hụt về trình độ lý luận chính trị, thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, Huyện ủy Hồng Dân đã luân chuyển 22 cán bộ, cử đi đào tạo chuyên môn 13 cán bộ và đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị 42 cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng của huyện cũng mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, kém về phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ. Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hầu hết cán bộ được đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển trong thời gian qua đều phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các bí thư chi bộ trực thuộc và cấp ủy viên cơ sở do Huyện ủy Hồng Dân tổ chức. Ảnh: X.T

Tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Thực tế hoạt động tại các cơ quan, đơn vị và địa phương của huyện thời gian qua cho thấy, việc chủ động trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành của Huyện ủy. Đồng chí Trương Sơn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân cho biết, để thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và các nghị định, kết luận của Trung ương, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc công tác này. Đến nay, Huyện ủy, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn của huyện đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021. Trong đó, tất cả đều xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế năm 2015.

Cụ thể, tổng biên chế hiện có của các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện là 66/64 biên chế được giao. Trong đó, các cơ quan Đảng: 40 biên chế, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: 24 biên chế và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: 2 biên chế. Theo đề án, tổng biên chế các đơn vị đề nghị còn 59 biên chế, giảm 5 biên chế so với tổng biên chế được giao (không tính đối tượng nghỉ hưu).

Đánh giá về công tác nâng chất cán bộ của huyện Hồng Dân trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hồng Hoa - quyền Bí thư Huyện ủy cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển, đến nay đội ngũ cán bộ của huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo quy định; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Việc tinh giản biên chế bước đầu đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề để thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.