Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hòa Bình: Nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Thứ Tư, 08/11/2017 | 15:22 G11T+7

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), công tác cán bộ ở huyện Hòa Bình đã được thực hiện đồng bộ và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu. Việc nhận xét đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo nguồn kế cận cho những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Huyện ủy Hòa Bình đã ban hành các đề án, chương trình về xây dựng đội ngũ cán bộ, về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện... Trong quá trình lãnh đạo thực hiện, huyện luôn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với việc phát huy tốt trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Huyện Hòa Bình tổ chức buổi kiểm tra sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã. Ảnh: T. Luận

Vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Huyện ủy đều ban hành và chỉ đạo sâu sát từng cấp ủy cơ sở ban hành quy chế làm việc, quy định phân cấp, quản lý cán bộ, quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý… Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều bám sát quy chế làm việc và các quy định, hướng dẫn để bàn bạc, quyết định. Nhờ vậy, công tác cán bộ của huyện đã có sự đổi mới đồng bộ các khâu, đảm bảo được tính công khai, minh bạch. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy, các chức danh do HĐND bầu, các chức danh công chức ở cơ sở theo đúng quy định.

Để không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ, huyện còn chỉ đạo các ban xây dựng Đảng tổ chức tốt việc phối hợp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; kịp thời hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện của cơ quan tham mưu, các tổ chức cơ sở đảng.  

“Nhờ sự sâu sát và trách nhiệm, công tác cán bộ ở huyện Hòa Bình đã đạt hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu đảm bảo về chất lượng, số lượng; việc điều động, luân chuyển và chính sách cán bộ được thực hiện đúng và khách quan”, đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình đánh giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì trong từng khâu của công tác cán bộ của huyện Hòa Bình không tránh khỏi những mặt hạn chế như: Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự phát huy, còn biểu hiện nể nang, né tránh; một số cấp ủy và lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa sử dụng hợp lý sau đào tạo; một vài chức danh quy hoạch tính khả thi chưa cao… Thời gian tới, huyện sẽ tập trung khắc phục những hạn chế này để nâng cao năng lực cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.