Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương làm việc của cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 14/03/2018 | 15:53 G3T+7

Ngày 12/3/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 12 “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Theo Chỉ thị, thời gian qua với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBĐV của các cấp ủy đảng đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý CBĐV dần đi vào nền nếp; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức, lối sống của CBĐV được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên một bộ phận CBĐV ý thức tổ chức kỷ luật kém; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà trong giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công chưa được khắc phục kịp thời...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của CBĐV, CCVC và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề có liên quan; xem đây là một trong những công việc trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Cán bộ Phòng Một cửa UBND xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: M.Đ

Chỉ thị cũng yêu cầu ngay từ đầu năm 2018 và các năm tiếp theo, từng cấp, từng ngành và từng CBĐV phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi có vi phạm về thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề bức xúc xã hội đang quan tâm. Giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức điều hành bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, CCVC về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc phù hợp vị trí việc làm. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, hướng tới tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (bao gồm cả giám sát từ nhân dân) về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa ứng xử, giao tiếp của CBĐV khi thực thi công vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những CBĐV có thành tích xuất sắc.

Lâm Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.