Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

​Thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vai trò người đứng đầu

Thứ Hai, 16/04/2018 | 17:11 G4T+7

Một trong những yếu kém trong việc quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nêu ra là ý thức tổ chức kỷ luật kém; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện công việc và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đặt ra. Tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà trong giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công chưa được khắc phục kịp thời, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số nơi còn chưa nghiêm, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị, môi trường đầu tư và sự phát triển của tỉnh.

Sở NN&PTNT là một trong những đơn vị đã cam kết thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (giữa) và lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình lúa - tôm ở huyện Phước Long. Ảnh: M.Đ

Nguyên nhân, theo phân tích của BTV Tỉnh ủy, là do người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có phần xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu; việc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn buông lỏng. Trên thực tế, vai trò người đứng đầu là vô cùng quan trọng trong việc giữ nền nếp, kỷ cương nơi làm việc. Khi người đứng đầu không nghiêm, không gương mẫu thì cấp dưới cũng có những biểu hiện xem thường kỷ luật, kỷ cương. Ngoài ra, một số chính quyền cơ sở còn có thái độ chủ quan trước việc đánh giá của người dân với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức dưới quyền, từ đó không kịp thời chấn chỉnh những thái độ tiêu cực làm ảnh hưởng đến niềm tin vào sự điều hành của chính quyền.

Nhấn mạnh vào vai trò người đứng đầu, Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải “tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá, phân loại, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi có vi phạm về thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề bức xúc xã hội đang quan tâm”. Và để cụ thể hóa yêu cầu này, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải làm bản cam kết trách nhiệm gửi về BTV Tỉnh ủy. Những nội dung được người đứng đầu cam kết thực hiện gắn liền với nhiệm vụ được giao cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện bản cam kết sẽ do BTV Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, xem xét và đánh giá. Được biết, đến nay hầu hết cán bộ chủ chốt đã gửi bản cam kết về Văn phòng Tỉnh ủy, xem đây như một cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ vào cuối năm.

“Trên không nghiêm, dưới dễ sinh loạn”, lời dạy của người xưa đã nhấn mạnh vào việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu. Việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu được kỳ vọng như là một giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy, giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.

Theo Công văn số 436 của Tỉnh ủy, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng một bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể nội dung theo từng chuyên đề học tập hằng năm; Quy định của Ban Bí thư và của BTV Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Căn cứ bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.