Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Cần đổi mới trong hoạt động
 • ​Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan cấp tỉnh. Không có chức năng lãnh đạo toàn diện như các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ủy khối là lãnh đạo cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng
 • 15:41 07/03/2018
 • ​Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của tổ chức Đảng ở các cấp. Thời gian qua, nhiệm vụ này luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện, tạo nên chuyển biến, tiến bộ về nhận thức, hành động.
 • Tinh giản biên chế: Những kết quả bước đầu
 • 15:48 02/03/2018
 • ​Nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế (TGBC) theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, thời gian qua Bạc Liêu đã nỗ lực tinh gọn bộ máy, TGBC song hành cùng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào quá trình thực hiện chính sách này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu…
 • Huyện Vĩnh Lợi: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 15:33 28/02/2018
 • ​Những năm qua, huyện Vĩnh Lợi đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
 • 16:46 24/01/2018
 • ​Để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, từng bước nâng cao mức sống của người dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân
 • 17:11 19/01/2018
 • Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) trên cơ sở đồng thuận xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh…
 • 5 năm thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A: Cần những đột phá mới
 • 15:52 15/01/2018
 • ​Hơn 5 năm trước, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV "về phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và những năm tiếp theo" được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều đột phá cho vùng chuyên nuôi trồng và đánh bắt hải sản này. Hơn 5 năm sau, hạ tầng kỹ thuật cùng các điều kiện phục vụ cho sản xuất ngày càng hình thành và phát triển, đưa vùng phía Nam giữ vị trí quan trọng trên bản đồ kinh tế của tỉnh.
 • Huyện Hồng Dân: Tăng cường kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng
 • 16:42 10/01/2018
 • ​Để góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hồng Dân luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Những chuyển biến về công tác cán bộ
 • 16:00 03/01/2018
 • ​Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Lợi quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.