Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • ​Thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vai trò người đứng đầu
 • Một trong những yếu kém trong việc quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nêu ra là ý thức tổ chức kỷ luật kém; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện công việc và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đặt ra.
 • TP. Bạc Liêu: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên
 • 15:59 11/04/2018
 • ​Xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, Thành ủy TP. Bạc Liêu luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 • Huyện Đông Hải: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế
 • 16:08 09/04/2018
 • ​Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hải đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã, thời gian qua huyện Đông Hải đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các chính sách ưu đãi để mời gọi đầu tư.
 • Huyện Hồng Dân: Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
 • 15:56 30/03/2018
 • ​Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Qua việc triển khai thực hiện các giải pháp, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực.
 • Huyện Phước Long: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
 • 17:14 26/03/2018
 • ​Phát huy vai trò hạt nhân của cán bộ, đảng viên, MTTQ và các đoàn thể thành viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, những năm qua, Đảng bộ huyện Phước Long đã tăng cường chỉ đạo việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đây chính là nền tảng góp phần để Phước Long thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hướng đến mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu bền vững…
 • Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Cần đổi mới trong hoạt động
 • 16:50 09/03/2018
 • ​Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan cấp tỉnh. Không có chức năng lãnh đạo toàn diện như các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ủy khối là lãnh đạo cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng
 • 15:41 07/03/2018
 • ​Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của tổ chức Đảng ở các cấp. Thời gian qua, nhiệm vụ này luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện, tạo nên chuyển biến, tiến bộ về nhận thức, hành động.
 • Tinh giản biên chế: Những kết quả bước đầu
 • 15:48 02/03/2018
 • ​Nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế (TGBC) theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, thời gian qua Bạc Liêu đã nỗ lực tinh gọn bộ máy, TGBC song hành cùng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào quá trình thực hiện chính sách này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu…
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.